Достовірний факт

Більше одного мільярда людей страждає неврологічними захворюваннями.

Найбільш відомі тести на стрес

Найбільш відомі тести на стрес

Життя сучасної людини повне вражень і переживань. Стресові фактори діють на організм звідусіль, тим самим вимагаючи від людини величезної витримки для нормального існування.

 

Під стресом розуміють реакцію організму на вплив зовнішніх факторів у вигляді неспецифічних проявів фізіологічного та психологічного характеру. У стані стресу організм адаптується до умов допомогою різних внутрішніх реакцій. Всі органи і системи людського тіла наводяться в «бойову» готовність, активується так звана захисна функція. Активно починає працювати симпатична нервова система, виділяючи в кров адреналін і норадреналін. Збільшується кровообіг м'язів і мозку, тоді, коли до внутрішніх органів і шкірних покривів кров надходить повільніше. Тривала дія стресових факторів негативно позначається на роботі внутрішніх органів, наприклад, при постійному стресі ризик захворіти інфарктом міокарда підвищується в 3 рази.

 

специфіка стресу
Існують два основних впливу стресу на організм людини:
• позитивний;
• негативний.

 

Під позитивним впливом розуміють позитивну реакцію організму на стрес у вигляді підвищення активності та стресостійкості.
Дистрес, або негативний стрес, негативно впливає на організм, приводячи його в стадію виснаження і викликаючи різні захворювання внутрішніх органів.

 

 

Виділяють такі фази стресу:
• тривожна реакція;
• опірність;
• виснаження.
Стадія тривоги є початковим етапом стресового стану, готуючи тіло до активних дій. Симпатичний відділ нервової системи починає працювати у швидкому темпі: адреналін викидається в кров, підвищується концентрація кисню, підвищується метаболізм.

 

Наступною фазою стресу є опірність, яка триває довше за інших. Організм адаптується до сформованим умовам, виробляє захисні механізми. Фаза опірності має два результати: позитивний (коли організм пристосовується до важких умов) або негативний, який призводить до третьої фази - виснаження.
У стадії виснаження відбувається занепад життєво важливих функцій, погіршується імунітет, страждає травна і серцево-судинна система. При подальшому впливі стресора організм може загинути.

 

Психодіагностика стресових станів
Для діагностики стану стресу використовують такі методики:
• Оцінка нервово-психічної напруги Т. А. Немчина;
• Шкала визначення психологічного стресу;
• Тест визначення домінуючого стану Л. В. Куликова;
• Опитувальник на визначення актуального стану;
• Діагностика стресового стану А. О. Прохорова;
• Опитувальник на визначення схильності до стресу Тейлора і Т. А. Немчина;
• Методика «УМПС» А. Б. Леонової.

 

Методика «Визначення нервово-психічної напруги» складається з 30 тверджень, з варіантами відповідей - трьома рівнями вираженості стресу. Випробуваний повинен оцінити висловлювання залежно від особливостей свого стану. Даний тест на стрес проводиться індивідуально з кожним випробуваним. При інтерпретації підсумовується кількість балів, чим більше їх кількість, тим вище рівень стресу. Методика дозволяє визначити стресовий діапазон і рівень нервового напруження.

 

Шкала визначення психологічного стресу являє собою список з 25 тверджень, яким необхідно дати оцінку від 1 до 8, в залежності від зустрічальності даних симптомів. Випробуваному слід згадати свій стан за останні 5 днів і оцінити затвердження. Чим вище кількість балів, тим більше рівень стресу.
Тест на визначення домінуючого стану був запропонований Л. В. Куликовим. Даний тест на стрес визначає рівень тривожності, стабільність емоційного фону, задоволеність життям та інші аспекти. Методика пропонується в двох варіантах: короткому (6 шкал) і повному (8 шкал). Найбільш часто в психологічній практиці користуються коротким варіантом тесту.

 

Найбільш відомі тести на стрес

Опитувальник складається з 42 суджень, які необхідно оцінити від 1 до 7. Мінуси даної діагностики полягають в трудомісткості обробки результатів, сирі бали переводяться в стандартні і підраховуються арифметичним шляхом.

 

Опитувальник на визначення актуального стану має 5 шкал і 38 суджень, які необхідно оцінити від 1 до 7. Дана методика відрізняється від Методики визначення ДС своєю спрямованістю на дослідження психічного стану в даний період часу. Шкали визначають активність мотивів, фізичне самопочуття, емоційний фон, рівень тривоги і домінування життєвих процесів. Оцінка більш ніж в 55 балів за однією з шкал говорить про високий ступінь вираженості того чи іншого симптому.

 

Діагностика стану стресу, розроблена А. О. Прохоровим, визначає специфіку переживань в стресових ситуаціях з точки зору самоконтролю і емоцій. Методика складається з 9 питань, на які необхідно відповісти «так» чи «ні». За кожну позитивну відповідь нараховується 1 бал, а негативний - 0 балів. Опитувальник призначений для повнолітніх випробовуваних без обмежень за професійними уподобаннями та статтю. Чим більша кількість балів набрав випробуваний в ході дослідження, тим нижче рівень саморегуляції.

 

 

Кандидатом медичних наук Т. А. Немчінов та американським психологом Дж. Тейлором була запропонована методика визначення схильності до стресу. Опитування проводиться шляхом складання карток в дві стопки - з відповідями «так» і «ні» на 50 питань. Методика визначає рівень тривожності і ймовірність виникнення психологічного стресу.
Методика «Втома - монотония - психічне пересичення - стрес» є модифікованою і адаптованою версією німецького тесту на визначення рівня стресу. Опитувальник складається з 40 суджень, які потрібно оцінити від 1 до 4. Якщо випробуваний набрав більше 30 по одній з шкал, це свідчить про яскраву вираженості ознаки.

 

Дані методики достатньо валідність і визначають ступінь вираженості стресу у випробовуваних. Найбільш достовірні результати тестування виходять при проведенні дослідження психологом або людиною з психологічною освітою, особливо, якщо методика є складною для розуміння і громіздкою по обробці.