Достовірний факт

Ніготь великого пальця руки росте найбільше повільно, а середнього пальця найбільше швидко.

Методики діагностики пам’яті дітей дошкільного віку

Запам’ятовування інформації – база повноцінного психічного формування дитини. Своєчасне виявлення можливих «слабких місць» функціонування процесів запам’ятовування позбавить згодом від багатьох проблем у вихованні та навчанні.

Методики діагностики пам’яті дітей дошкільного віку

Процес запам’ятовування в психології класифікують за кількома ключовими видами: за характером психічної активності діяльності, по характеру цілей діяльності, по тривалості збереження інформації. При цьому, він не функціонує сам по собі – в процесі беруть участь і інші психічні системи людини, у зв’язку з чим діагностування запам’ятовування є багатогранним процесом, що вимагає уважного ставлення.

 • Процес запам’ятовування є довільним і мимовільним. Довільною пам’яттю є свідоме зусилля, тобто ми намагаємося що-небудь запам’ятати. Коли включається мимовільне збереження, намагатися запам’ятати немає сенсу — інформація, люди, предмети, події запам’ятовуються самі, хочемо ми цього чи ні.
 • Психологи так само поділяють пам’ять на безпосередню та опосередковану. Безпосередня характерна тим, що в процесі запам’ятовування не відбувається осмислення матеріалу – у повсякденному житті це носить назву «зубріння». Якщо інформація усвідомлена і зрозуміла – це називається опосередкованої пам’яттю. У дошкільнят 3-6 років переважно розвинене безпосереднє засвоєння, у зв’язку з цим вивчення іноземних мов буває більш ефективним. У старших класах логіка і мислення в дітей стають більш розвиненими і, відповідно, опосередковане засвоєння працює краще.
 • Процес запам’ятовування так само підрозділяється по періоду збереження інформації, що надходить: короткочасний термін дії не більше 20 сек.; довготривалий – зберігає інформацію тривалий час (в деяких випадках все життя); оперативний – збереження відбувається рівно такий період часу, який потрібен для здійснення заздалегідь задуманої операції або ряду дій.
 • Вид інформації, яка надходить у свідомість людини, теж є класифікатором запам’ятовування. Це слуховий, зоровий, руховий та ін.

Всі наведені вище типи запам’ятовування підлягають розвитку допомогою певних вправ, а також ступінь їх розвитку діагностується через спеціально розроблені методики.

Людська пам’ять – дуже складна і багатофункціональна система, що має своєю метою збереження і наступне за ним відтворення інформації.

Модель функціонування процесу запам’ятовування у дітей

Система запам’ятовування інформації у дітей дошкільного віку дещо відрізняється від моделі дорослої людини і має свою особливість. П. П. Блонський зробив висновки про етапах запам’ятовування інформації:

 • Збереження виконаних дитиною рухів.

Перший вид запам’ятовування є довільною пам’яттю і найбільш розвинений в період дитинства, до півтора років. В цей час дитина досліджує світ за допомогою дотиків і руху – він вистачає оточуючі його предмети, пробує їх на смак, розбирає. Потім він вчиться сидіти, повзати, ходити. Пізніше – зав’язувати шнурки, одягатися, вмиватися, чистити зуби і т. п. При відсутності патологій, ці навички зберігаються у свідомості на все життя. Розвитку більш високого рівня рухового запам’ятовування сприяють заняття спортом, так як малюкові буде необхідно запам’ятовувати і відтворювати складні рухи.

Методики діагностики пам’яті дітей дошкільного віку

 • Збереження почуттів та емоцій.

Сприяє збереженню переживань та емоцій, які викликають люди або якісь події. Цей вид запам’ятовування інформації у дітей з’являється після двох років і сприяє самозбереження особистості, наприклад, дитина, залишившись один, може не пам’ятати умови, в яких це сталося, але зберегти почуття самотності і страху.

 • Збереження образів предметів і об’єктів довколишнього світу.

Його мета — збереження інформації, що надходить від органів чуття: зору, дотику, слуху і т. п. Дитина може запам’ятовувати, які відчуття викликає погладжування собаки, який смак у полуниці.

 • Найвищим рівнем вважається збереження сенсу понять і слів.

Вінчає етапи формування системи запам’ятовування молодшого шкільного віку. Цей вид починає формуватися, коли малюк навчається говорити, тобто в період з двох-чотирьох років. Саме дорослі сприяють швидкому та ефективному процесу збереження слів і понять у дітей, коли розмовляють з ними, задають питання і пояснюють найменування і значення предметів.

Навіщо потрібно проводити діагностику?

Паралельно з дослідженнями різних психічних процесів у дітей, вчені-психологи розробляють методи діагностування. Діагностика пам’яті дошкільників необхідна як для наукової діяльності, де з допомогою діагностичної методики виявляють ефективність і адекватність проведених досліджень, так і для подальшого впровадження методик в школи і дитячі сади. В цих установах фахівці, ґрунтуючись на результатах діагностики, коригують план розвитку дошкільників або модель навчання дітей старшого віку.

Діагностувати процес запам’ятовування у ранньому віці – означає попередити можливі порушення його роботи у дошкільнят і своєчасно вжити заходів.

Збереження у свідомості інформації необхідно людині у всіх сферах діяльності та існування в умовах його обмеженою роботи доставляє масу незручностей і ускладнює виживання людської особини будь-якого віку. Його можливо розвивати протягом усього життя, однак у молодших дошкільнят розвиток і корекція простіше і ефективніше, ніж у дітей в старших класах.

Методики діагностики пам’яті дітей дошкільного віку

Методики

Засвоєння у дітей здійснюється за допомогою трьох етапів:

 • Впізнавання;
 • Відтворення;
 • Безпосередньо збереження інформації.

У процесі реалізації цих етапів активно беруть участь зорова, слухова і рухова види. Вони і підлягають тестуванню та діагностики у дітей дошкільного і більш старшого віку, коли можливе обстеження порушень процесів функціонування, їх дослідження та корекція.

Зорова пам’ять

Діагностика зорової пам’яті дошкільнят здійснюється за методикою Д. Векслера.

Перед дитиною мають чотири малюнка (див. малюнок 2). Період, протягом якого можна дивитися на малюнки, чітко обмежений і становить не більше десяти секунд. Потім, його завдання намалювати на аркуші те, що йому запам’яталося. Результати методики підраховуються таким чином:

1.1 За вірно зображені частини першої картинки присвоюються:

 • дві пересічні лінії і два прапорці — 1 бал;
 • розташовані в потрібних місцях прапорці – 1 бал;
 • вірно зображений кут, де перетинаються лінії – 1 бал.

Найвища оцінка по першому малюнку становить 3 бали.

1.2 На другому малюнку, за правильно зображені складові, присвоюються:

 • зображений великий квадрат, який розділений лініями на чотири частини – 1 бал;
 • вірно зазначені чотири квадрата невеликого розміру, розташовані у великому – 1 бал;
 • зображені дві лінії і чотири невеликих квадрата – 1 бал;
 • зазначені в потрібних місцях чотири точки – 1 бал;
 • точно витримані пропорції – 1 бал;

Найбільше значення балів по другому малюнку – 5.

Методики діагностики пам’яті дітей дошкільного віку

1.3 Оцінки третьої картинки здійснюються наступним чином:

 • прямокутник маленького розміру в великому – 1 бал;
 • вірно зазначені з’єднання вершин внутрішнього прямокутника з вершинами зовнішнього – 1 бал;
 • точне розміщення маленького прямокутника – 1 бал.

Загальна кількість балів по третьому малюнку – 3 бали.

1.4 правильне відтворення об’єктів з четвертої картинки, оцінюється так:

 • правильно указный кут на кожному краю відкритого прямокутника – 1 бал;
 • вірно вказані ліва, права і центральна боку картинки – 1 бал;
 • один неправильно відтворений на кут вірно зображеної фігури – 1 бал.

Загальна кількість балів четвертої картинки – 3.

Максимальна кількість балів по всіх чотирьох картинок– 24.

Результат методики:

 • 10 і більше балів – високий рівень зорової пам’яті та уваги;
 • 9-6 балів – середня ступінь зорової пам’яті;
 • 5-0 балів – низька ступінь.

Слухова пам’ять

Визначення рівня розвитку слухової пам’яті дошкільнят здійснюється через пред’явлення дитині набору слів, які він повинен запам’ятати і відтворити в максимальній точності.

Прочитайте дитині інструкцію, яка повинна звучати приблизно так: «Уважно слухай ті слова, які я буду тобі читати і намагайся запам’ятати. Як тільки я замовкну – постарайся відтворювати їх у будь-якій послідовності, ті, які запам’ятав. Потім я ще раз прочитаю їх. Спробуй запам’ятати ще більше. Після – ти знову повториш слова, який запам’ятав разом з тими, які відтворив у перший раз в будь-якому порядку. Потім я буду просити тебе ще кілька разів відтворювати слова, які запам’яталися тобі. Якщо все зрозуміло – почнемо». Повтор повинен бути шість разів, а відтворення – два рази.

Слова необхідно читати чітко, з паузою в 2-3 секунди. Відзначайте всі слова, які дитина запам’ятав. Якщо він назвав слова, яких у списку не було – відзначте це теж. Зайві слова можуть говорити про порушення не тільки в розвитку процесу запам’ятовування, але й уваги.

Методики діагностики пам’яті дітей дошкільного віку

Проаналізуйте отримані результати:

 • Якщо кількість слів, які дитина запам’ятав спочатку більше, а потім зменшується – це говорить про низький рівень розвитку слухової пам’яті та відсутності уваги;
 • Якщо кількість слів хитливо, «скаче» від більше – менше і назад, то це діагностує неуважність уваги;
 • Якщо дитина запам’ятовує однакову кількість слів – це говорить про його незацікавленість;

Про повноцінному розвитку слухового запам’ятовування та нормальної концентрації уваги дошкільнят говорить поступове збільшення записаних слів після другого відтворення.

Рухова пам’ять

Певної методики виявлення рівня розвитку запам’ятовування рухового в психології не існує. До них можуть ставитися різноманітні методи, вправи та ігри, які полягають в необхідності дитини запам’ятовувати рухи і відтворювати їх. Наприклад, гра «зроби, як я». Суть гри в наступному: дорослий стає за спиною малюка і здійснює деякі рухи з його тілом, наприклад, піднімає і опускає руки, нахиляє голову або підніме ногу і тп. Потім завдання дитину повторити ці рухи самостійно. Для дитини старше трьох років, можна виконувати вправи самому і просити його відтворювати їх через якийсь час.

І на закінчення

Проблема діагностики процесів запам’ятовування актуальна на сьогоднішній день. Дослідження ефективності різних методик дозволяють виділити найбільш наближені до об’єктивності і здатні виявити можливі порушення в розвитку процесу запам’ятовування у дошкільнят. Корекція в старших класах є більш складним процесом, який рідко дає потрібні результати.

Діагностика зорової, слухової і рухової пам’яті і їх своєчасна корекція є необхідною умовою підготовки дитини до школи.

Якщо розвиток психічних процесів дітей на належному рівні – навчання в молодших класах проходить легко та ефективно, забезпечуючи підготовку до більш складних предметів у старших класах, розвиток логічного і понятійного мислення, яке забезпечує розуміння природних наук.