Показати  
Хірургічне лікування великих гнійно–некротичних дефектів м’яких тканин склепіння черепа
Кількісні та якісні зміни грудних м’язів після первинної аугументаційної мамопластики у віддаленному післяопераційному періоді та зв’язок з ротацією протезу
Інфікованність цитомегаловірусною інфекцією пар донор–реціпієнт при трансплантації нирки від живого родинного донора, та ймовірність її розвитку у залежності від імунологічного стану у реципієнтів
 Сечовий затік як ускладнення після алотрансплантації нирки
Роль та місце аутогенних клітин кістковомозкового та адіпогенного походження у лікуванні трофічних виразок та хронічних ран
Трансплантация селезеночной аутоткани после вынужденных спленэктомий при травматических повреждениях селезенки
Ранові покриття у хворих з поверхневими дермальними опіками
Реконструкція венозного відтоку при трансплантації лівої латеральної секції печінки
Особливості ентерального харчування важкообпечених
Динаміка гуморальної ланки імунітету при застосуванні трансмембранного діалізу
Хірургічне лікування дермальних опіків
Показники ендогенної інтоксикації при застосуванні інтраабдомінального трансмембранного діалізу
Хірургічне лікування постраждалих з поширеними механічними дефектами м’яких тканин в опіковому стаціонарі
Вплив морфологічних змін в донорській нирці за даними інтраопераційних 0–біопсій на функцію ниркового алотрансплантату
Інтервенційна ультрасонографія у діагностиці та лікуванні гнійних процесів м»яких тканин
Терапевтичні аспекти хронічної реакції відторгнення ниркового алотрансплантату
Передопераційне тестування сумісності ортопедичних імплантатів за допомогою атомно–силової мікроскопії
Національний підручник «хірургія» – основне теоретичне підгрунтя підготовки сучасного лікаря з хірургічних дисциплін
Новий спосіб моделювання гнійної рани в експерименті
Симультанні операції у хворих з естетичними деформаціями передньої черевної стінки