Показати  
Використання аутологічних стовбурових клітин для лікування хронічної критичної ішемії нижньої кінцівки у кролика
Сцинтиграфія з 99mTc–mibi в плануванні паратиреоїдектомії у пацієнтів з гіперпаратиреозами
Іліокавальна реконструкція стентами у пацієнтів з посттромботичною обструкцією венозного відтоку (результати першого моноцентрового дослідження)
Исследование уровней гомоцистеина и витамина D у больных ИБС и мультифокальным атеросклерозом и их прогностическое значения
Первый опыт проведения трансоральной эндовидеохирургической резекции щитовидной железы
Прокальцитонін, с–реактивний білок та цитокіновий статус у хворих на гнійно–запальні процеси стопи діабетика і сепсис
Використання мініінвазивних технологій при лікуванні врослого нігтя у хворих на цукровий діабет 2 тип
Корекція деформацій при нейропатичній формі ускладненого синдрому діабетичної стопи
Эффективность радиойоддиагностики в послеоперационном ведении пациентов с высокодифференцированными карциномами щитовидной железы
Хірургічні втручання в лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок
Сучасний підхід до хірургічного лікування пацієнтів із захворюваннями щитоподібної залози
Клініко–анатомічне обґрунтування економних ампутацій в хірургічному лікуванні гнійно–некротичних ускладнень при синдромі діабетичної стопи
Хірургічне лікування пацієнтів із первинним гіперпаратиреозом і поєднаною тироїдною патологією
Мультидисциплінарний підхід в хірургічному лікуванні пухлин наднирників
Хірургічне лікування мезентеріального тромбозу
Можливості радіонуклідної терапії в комплексному лікуванні медулярного раку щитоподібної залози
Комплексный подход к лечению осложненных стернальных ран
Клінічний випадок множинної форми первинного гіперпаратиреозу
Инструментальная объективизация диагностики глубины ожогового поражения
Рівень цитокінів у сироватці крові хворих на вузловий еутиреоїдний та післяопераційний рецидивний зоб в залежності від об’єму щитоподібної залози