Показати  
Место внутрисосудистой визуализация при имплантации биорезорбирующих коронарных стентов у больных ИБС. Непосредственные и отдаленные результаты
Особливості поширення і хірургічного лікування низхідного медіастиніту одонтогенного походження
Електромеханічна обробка кісток під час малих ампутацій у хворих з синдромом діабетичної ступні
Абсцес селезінки після органозберігаючого лікування її травматичного та ятрогенного пошкодження
Результати ендопротезування черевного відділу аорти у пацієнтів похилого віку
Розвиток сепсису при некротичному панкреатиті
Використання ротаційної тромбектомії в лікуванні артеріальних тромбозів
Релапаротомія як ефективний метод корекції ускладнень у хірургії гострих захворювань органів черевної порожнини
Роль белков острой фазы в оценке течения послеоперационного периода у больных острым калькулезным холециститом, оперированных лапароскопическим методом
Сучасні зміни в стратегії хірургічного лікування колоректального раку, що ускладнений кишковою непрохідністю
Вплив комплексної післяопераційної терапії на стан ендогенної інтоксикації у хворих на гостру спайкову непрохідність тонкої кишки у стадії декомпенсації
«Відкриті» методи декомпресії травного каналу у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки
Нові підходи у комплексному лікуванні пацієнтів з гангреною Фурньє
Комплексне лікування хворих на некротичну форму бешихи
Забрюшинные повреждения ДПК
Інноваційний підхід в бар’єрній профілактиці спайкової хвороби очеревини
Методика лапароскопічної апендектомії в ургентному лікуванні гострого апендициту
Лапароскопічна холецистектомія в ургентному лікуванні гострого калькульозного холецистит
Сравнительная оценка состояния местных и системных показателей цитокинового и антиоксидантного статуса при острых язвенных гастродуоденальных кровотечениях
Оценка степени тяжести острого холецистита как основа улучшения результатов его активного хирургческого лечения