Показати  
Рецидив медулярної мікрокарциноми щитоподібної залози та результати лікування
Особливості перебігу післяопераційного періоду у хворих з альдостеромою наднирника
Фенотипічні особливості тиреоцитів радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози в їх доопераційному прогнозуванні
Результати хірургічного лікування первинного гіперальдостеронізму
Синдром гіперкортицизму в хірургічній ендокринології: тактика ведення хворих
Триггерные сенсибилизирующие факторы и индукция атопических реакций при миастении
Діагностика та хірургічне лікування первинного та вторинного гіперпаратиреозу
Сіалозоаденіти у пацієнтів з папілярними карциномами щитовидної залози після терапії радіоактивним йодом
Особливості хірургічного лікування хворих з шийно–загрудинним зобом
Використання ротаційної тромбектомії для лікування тромбоемболії легеневої артерії
Вплив радикальної тиреоїдектомії та радіойодтерапії на репродуктивну функцію чоловіків, хворих на рак щитовидної залози
Функціональний стан паращитовидних залоз після тиреоїдектомії
Вроджені судинні мальформації: сучасні стратегії в діагностиці і лікуванні
Новітні підходи в діагностиці динамічної екстравазальної компресії хребтової артерії на сегментах V1, V2 у хворих із хронічним порушенням кровообігу у вертебробазилярному басейні на фоні порушення функцій шийного відділу хребта
Аналіз результатів хірургічного лікування вторинного та третинного гіперпаратиреозу в Вінницькій області
Використання інтраопераційної гістологічної діагностики при операціях на щитоподібній залозі
Діагностика, лікування і контроль трофічних виразок нижніх кінцівок різного генезу
Комплексний підхід до хірургічного лікування тиреоїдної патології в умовах багатопрофільної міської клінічної лікарні
Застосування ендоскопічного субфасціального електрозварювання неспроможніх перфорантних вен в лікуванні посттромботичної хвороби нижніх кінцівок
Технические аспекты селективного забора крови из устьев надпочечниковых вен