Показати  
Зміни в відхідниково–куприковій звязці при застарілій травмі куприка
Досвід ендоваскулярного закриття гострого постінфарктного дефекту міжшлуночкової перегородки серця
Організація і тактика допомоги дітям з політравмою в багатопрофільному хірургічному відділенні ЦРЛ
Діагностика та лікування рубцевого стенозу стравоходу у дітей
Ендоваскулярні технології в сучасному лікуванні вад аортального та мітрального клапанів
Об’єктивізація рухової функції кишечника
Генетичний фактор ризику спайкоутворення у дітей
Термометрична панель передньої черевної стінки у дітей з інфільтратами, абсцесами апендикулярного походження та прогностичний аксилярно–абдомінальний коефіцієнт
До питання діагностики та лікування злукової кишкової непрохідності у дітей
Лапароскопічна санація черевної порожнини при периртонітах апендикулярного походження
Метод діагностики поширеності гострого перитоніту
Визначення тактики хірургічного лікування хворих на ішемічну хворобу серця на основі даних мультидетекторної спіральної комп’ютерно томографічної коронарографії
Промежуточные результаты ультразвуковой декальцинации аортального клапана
Прогнозування розвитку післяопераційних ускладнень гострого перитоніту
Нові технології в діагностиці та лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок
Гострий перитоніт у хворих з коморбідними станами – механізми розвитку і обґрунтована лікувальна тактика
Современные методы диагностики и лечения ТЭЛА
Прогнозування розвитку ранніх післяопераційних запально–деструктивних ускладнень в абдомінальній хірургії
Хірургічна профілактика венозного тромбоемболізму
Локалізація, стадія непрохідності, ожиріння, перитоніт та гіпопротеїнемія – найгрізніші фактори ризику неспроможності колоректальних анастомозів