Показати  
Кріохірургічні технології в абдомінальній хірургії
Перевага малоінвазивних втручань у дітей з післяопераційними інтраабдомінальними інфільтратами
Особливості впровадження принципів «fast track» в лікування післяопераційних вентральних гриж
Діагностика і лікування парапроктитів у дітей
Порушення функціонального стану печінки при експериментальному абдомінальному сепсисі
Дослідження впливу нестероїдних протизапальних засобів та антипіретиків на процес імплантації аллотрансплантату у ранньому післяопераційному періоді
Комбіновані і генералізовані судинні мальформації у дітей: принципи діагностики, потенційні ризики
Альтернативні методи лікування гігром
Шляхи удосконалення діагностики та лікування дітей із міхуро–сечовідним рефлюксом
Результати комплексного лікування хворих на бронхоектатичну хворобу
Вибір методу хірургічної корекції гастрошизісу і омфалоцеле в залежності від рівня внутрішньочеревного тиску
Обгрунтування симультанних дермліпектомій при грижосіченнях у хворих з абдомінальними проявами ожиріння
Результати хірургічного лікування вродженої кишкової непрохідності у дітей, що внутрішньоутробно інфіковані
Порушення обміну мікроелементів при експериментальні й механічній жовтяниці
Зменшення агресивності росту гемангіом у новонароджених і дітей раннього віку
Доплерівське картування та еластографія у оцінці резульатів герніопластики
Клінічне застосування імплантаційного кісткового біоматеріалу у вигляді порошку–крихти «ОМС–А» у дитячій ортопедії
можливості, результати, проблеми
Постнекротичний стеноз товстої кишки у дітей
Обгрунтування концепції «реанімаційної хірургії»