Показати  
Полімери наповнені вуглецевими нанотрубками як перспективні матеріали медичного призначення
Лікування гнійно–некротичних захворювань кисті
Выбор способа видеоэндоскопической коррекции сложных и рецидивных паховых грыж
Об’ємна асиметрія молочних залоз у молодих жінок, що не страждають ожирінням
Нові підходи до діагностики патології сполучної тканини у хірургічних хворих
Алгоритм надання допомоги потерпілим від струму високої напруги на залізничному транспорті
Еластографія зсувної хвилі в комплексі з трансректальною біопсією в діагностиці захворювань передміхурової залози
Комбинированное лечение нарушений дифференцировки наружных половых органов у девочек с врожденной дисфункцией коры надпочечников
Динаміка цитологічної картини ранового процесу у пацієнтів з хронічними ранами при застосуванні PRP–терапії
Порівняння класичного хірургічного методу лікування ринофіми та методу з використанням хірургічного діодного лазера
Морфометричний аналіз особливостей ремоделювання венозного русла клубової кишки при резекціях різних об’ємів паренхіми печінки
Эффективность интрамаргинального иссечения обширных послеожоговых рубцов лица и шеи
Вплив L–аргініну на перебіг загоєння гнійних ран
Объективная интраоперационная оценка объема иссечения некроза при проведении ранней некрэктомии у обожженных
Возможность использования самофиксирующихся сеток progrip при лапароскопической пластики больших грыж пищеводного отверстия диафрагмы
Вибір методу корекції зовнішнього носа при повторних ринопластиках
Патогенетичне обґрунтування методу лікування гнійних ран підвищеним тиском аеродисперсної суміші
Формування біліодигестивних анастомозів методом ВЧ–електрозварювання тканин в експерименті
«Традиційні» результати хірургічної корекції косметичних дефектів передньої черевної стінки
Лікування рубців шляхом застосування аутоліпографтингу та збагаченої тромбоцитами плазми