Достовірний факт

Людина не може пчихнути з відкритими очима.

Досвід використання ендоскопічної хірургії при наданні планової та ургентної допомоги дітям вінницької області

О. О. Калінчук, Д. В. Конопліцький, Ю. П. Паламарчук, В. Б. Гончарук

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня,

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Вступ. Ендоскопічна хірургія – це сучасний напрямок розвитку хірургії, який знайшов своє широке використання і в лікування дитячої хірургічної патології. Ендоскопічна хірургія використовується при лікування хірургічної патології органів грудної та черевної порожнини. Вона може використовуватися при наданні планової та ургентної хірургічної патології. Враховуючи те що мініінвазивна хірургія має безліч переваг над традиційною відкритою хірургією, вона набуває більш широкого використання та популярності.

Мета. Провести ретроспективний аналіз дітей з хірургічною патологією, яким проводилось ендоскопічне хірургічне лікування в умовах Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні в період з 2015 по 2018 рр.

Об’єкти та методи дослідження. 164 дитини з різноманітною хірургічною патологією, яким проводилось ендоскопічне хірургічне лікування.

Результати та їх обговорення. В період з 2015 по 2018 рр. на стаціонарному лікування у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні знаходилось 164 дитини із хірургічною патологією, яким проводились ендоскопічні оперативні втручання. Розподіл хірургічної патології та оперативних втручань. Пахова грижа – 51 дитина. Корекція патології проводилась за методикою PIRS. Всі діти поступали з однобічною паховою грижею. Під час оперативного втручання у 23.5% дітей був виявлений не зарощений вагінальний відросток з контрлатеральної сторони, що співпадає з даними інших дослідників. При виявлені двобічної пахової грижі, хірургічна корекція проводилась з двох сторін. Лапароскопічна варикоцелектомія була виконана у 20 дітей. Лапароскопічна апендектомія з приводу гострого апендициту проводилась у 9 пацієнтів. 26 дівчат з гінекологічною патологією отримали хірургічне лікування. Оперативні втручання проводились з приводу пухлиноподібних утворень придатків. Із них 20 пацієнток прооперовані в плановому порядку та 6 – в ургентній черзі. Одна з пацієнток була оперована з приводу з приводу вродженої вади розвитку сечо–статевої системи: повне подвоєння матки, лівобічна гематометра, гематосальпінкс, гематокольпос, єдина права нирка. Було виконано оперативне втручання – лапароскопія, екстирпація лівої матки з лівою матковою трубою. Ще у однієї з пацієнток був виявлений зовнішній ендометріоз: ендометріоїдна кіста лівого яєчника та едометріома правого яєчника. Спленектомія була виконана у 7 дітей та 5 дітям були виконані оперативні втручання із збереженням селезінки. Оперативні втручання з приводу пухлин: пухлини печінки – 12 дітей, нефробластома – 3 дітей, пухлини кишківника – 2 дітей, пухлини черевної порожнини та за очеревинного простору 6 дітей та 7 дітей з пухлинами легень та середостіння. Холецистектомія була виконана у 4 дітей з приводу ЖКХ та поліпозу жовчного міхура. Одній із пацієнток з ЖКХ, холедохолітіазом та механічною жовтяницею була виконана – лапароскопічна холецистохолангіографія, холецистектомія, холедохолітотомія, ревізія, санація та дренування жовчних шляхів за Піковським, дренування черевної порожнини. Коагуляція булл при бульозній хворобі легень була виконана у 9 пацієнтів. Цекостома та ентеростома накладалась двом пацієнтам з приводу некротичного коліту та тромбозу мезентеріальних судин. Одному з пацієнтів була виконана лапароскопічна мобілізація сигмовидної кишки при трансанальній ендоректальній резекції прямої та сигмовидної кишки з накладанням колоректального анастомозу, при лікуванні хвороби Гіршпрунга. Всі оперативні втручання проводилися без конверсії. Накладання кишкових анастомозів проводилось екстракорпорально.

Висновки. Ендоскопічна хірургія є сучасним мініінвазивним методом лікування та повинна більш широко застосовуватись при більшості хірургічної патології органів черевної та грудної порожнин у дітей, а також і у вигляді діагностичних заходів патологічних станів.