Достовірний факт

Сила, необхідна для стиснення тенісного м'ячика, приблизно дорівнює силі, яку наше серце використовує для постійної циркуляції крові.

можливості, результати, проблеми

А. С. Лаврик, А. С. Тивончук , А. Ю. Згонник, О. А. Лаврик,

В. В. Москаленко

Національний інститут хірургії та трансплантології  ім. О. О. Шалімова НАМН України

Економічні, медичні  та соціальні проблеми лікування діабету стають глобальними. Поняття хірургії при діабеті безумовно вимагає особливого розуміння лікарів і патофізіологічного обґрунтування. Діабет 2 типу в останні роки стає хірургічної проблемою. Хірургічне втручання при діабеті є метод інвазивного лікування і несе ризики, пов’язані як з анестезією, так і з самою операцією. Слід добре розуміти, що хірургічне лікування діабету показано не всім. Крім того, з нашими сьогоднішніми знаннями, поки неможливо визначити точні показання та протипоказання до операції. Розвиток хірургії діабету 2 типу має пройти кілька непростих бар’єрів, в тому числі вкоріненого поняття діабету як суворо терапевтичного захворювання. Ще однією серйозною перешкодою для розвитку хірургії діабету може бути недостатня кількість підготовлених баріатричних і метаболічних хірургів, які володіють лапароскопічними методами. Однак нові дослідження показують, що хірургічне лікування діабету і ожиріння дійсно економічно вигідно. Впровадження метаболічної хірургії викликало перегляд цілей лікування діабету, від контролю до ремісії. Потенціал хірургії для визначення складної фізіології нейрогуморальних регуляцій в шлунково-кишковому тракті може призвести до кращого розуміння тієї ж патофізіології діабету. Це, в свою чергу, може призвести до нових цілей медичної та інтервенційної терапії. Зрештою, це може бути комбінація хірургічного лікування та медичного спостереження, яка забезпечує найкращі довгострокові результати у цих пацієнтів. Це стане хорошим засобом в зниженні смертності від раку і серцевих захворювань.

Накопичений нами більш ніж 30 річний досвід лікування хворих на ожиріння і діабет 2 типу дозволяє вважати, що сьогодні не існує інших реальних ефективних методів лікування ожиріння і обумовленого ним діабету 2 типу. Нами проаналізовані результати як мальабсорбтивних, так і гастрорестриктивних операцій. Безумовно класичні операції біліопанкреатичного шунтування є найбільш ефективними в лікуванні діабету 2 типу, але можливість розвитку ускладнень, пов’язаних з мальабсорбцією, пояснює пошук нових методик. Рукавна резекція шлунка, класичне шунтування шлунка по Ру і міні шунтування шлунка дозволяють досягти хороших результатів у більшості хворих на діабет. Основним патофізіологічним механізмом визнається інкретиновий ефект, інші вимагають вивчення. З огляду на нинішню нездатність досягти значної ремісії і знизити смертність при консервативному лікуванні, метаболічна хірургія представляє собою нову сторінку при лікуванні діабету. За останні 30 років баріатричних хірургія виявилася досить ефективною в лікуванні не тільки ожиріння, але і діабету 2 типу. Хірургію тепер слід розглядати як ефективний метод лікування не тільки тих, хто страждає ожирінням, але також і для пацієнтів з діабетом, які виходять за межі діючих рекомендацій з урахуванням показників маси тіла. Потенційні можливості метаболічної хірургії насправді величезні. Однак реалізація вимагає переосмислення основних цілей і стратегій лікування діабету. Тим часом дослідження патофізіологічних основ діабету тривають і можуть визначити оптимальні і найбільш обґрунтовані оперативні втручання.