Достовірний факт

У своїх снах чоловіки частіше бачать представників своєї статі (у два рази частіше, чим протилежного). У жінок персонажами снів є як чоловіки так і жінки порівну.

Корекція деформацій при нейропатичній формі ускладненого синдрому діабетичної стопи

С. Д. Шаповал, І. Л. Савон, В. О. Бєлінська, О. О. Максимова

Запорізька медична академія післядипломної освіти

На цукровий діабет (ЦД), за даними медичної статистики, хворіють близько 400 млн. осіб. Одним з ускладнень ЦД є діабетична нейропатія (ДН), що розвивається у 60–90% хворих. Периферична полінейропатія характеризується розвитком комплексу рухових (моторна) і чутливих (сенсорна) розладів, які найбільш виражені з боку кінцівок. Розвивається нечутливість до температурних та тактильних подразників, супроводжується м’язовою слабкістю, послабленням або втратою рефлексів, що приводить до зміни ходи та порушень координації рухів. Утворюється молоточко– та дзьобоподібна деформація пальців ніг, порушується склепіння стопи, збільшується патологічний тиск на передній відділ стопи. Утворення виразок нижніх кінцівок фіксується у 40–60% випадків. Перспективним напрямком, на наш погляд, є розробка нових оперативних втручань, для корекції деформацій та розвантаження певних ділянок стопи.

Мета роботи: розробити хірургічні втручання у хворих на нейропатичну форму ускладненого СДС для виправлення деформації.

Матеріали та методи. Обстежено 75 хворих на ускладнений СДС, що перебували на лікуванні в гнійно–септичному центрі з ліжками діабетичної стопи КУ «Міська клінічна лікарня № 3» м Запоріжжя за період 2014–2018 рр. Середній вік пацієнтів склав 59,6 ± 3,9 роки. Середня тривалість ЦД ІІ типу становила 11,47 ± 3,2 років. Хворі рандомізовані на дві групи: основна – 43 та порівняльна – 32 пацієнтів. За всіма характеристиками групи були репрезентативні (Р> 0,05). В анамнезі хворі обох груп мали рецидивні виразки плантарної поверхні переднього відділу стопи. Хворим основної групи додатково виконували операції за розробленою методикою, які були спрямовані на зменшення тиску в цих ділянках при ході.

Для статистичного аналізу використовували методи описової статистики. Достовірність відмінностей оцінювали в залежності від аналізованих даних з використанням непараметричних критеріїв: Хі–квадрат та Хі–квадрат з поправкою Йєйтса – для непов`язаних вибірок. Відмінності вважали достовірними при Р <0,05.

Результати та обговорення. У пацієнтів обох груп причинами виразок були деформації стопи на тлі вираженої нейропатії. Через послаблену іннервацію стопи спостерігалося порушення балансу між м’язами, що контролюють сухожилля згиначів та розгиначів. Скорочення сухожилків згиначів призводило до розвитку деформацій. Пацієнтам основної групи виконані корегуючі операції, що були спрямовані на виправлення деформації пальців та переднього відділу стопи. В залежності від локалізації виразки, стану навколишніх м’яких тканин та стану кістково–суглобової системи – запропоновані різни хірургічні підходи. При розташуванні виразки в ділянці дистальної фаланги одного з пальців виконували розсічення сухожилля згинача крізь невеликий розтин на рівні проксимальної фаланги. При розвитку остеомієліту проводили резекцію суглобу. При скороченні ахіллового сухожилля – його подовження, за методикою дозованого перетину крізь невеликі проколи шкіри. Висновки

Через 12 місяців, в основній групі рецидив виразки відмічено лише у 5 (11,6%) пацієнтів, в групі порівняння частоту рецидиву спостерігали вірогідно більше – 11 (34,4%) (P=0,0427; χ2= 4,17). Таким чином, корегуючі операції на стопі у комплексі з антибактеріальною терапією та розвантаженням нижньої кінцівки дозволяють вірогідно знизити кількість рецидивів та повторних ускладнень на рівні переднього відділу стопи.