Достовірний факт

Соціологічні опитування показали, що 10% жінок траплялося займатися сексом 10 і більш разів на день.

Використання мініінвазивних технологій при лікуванні врослого нігтя у хворих на цукровий діабет 2 тип

Ю. В. Риб’янець, В. В. Крижевський, Р. В. Іванченко, О. О. Циганенко,

М. В. Шевчук, Т. Л. Нго, Л. С. Барахова–Йилмаз

Київська міська клінічна лікарня № 6,

Національна академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,

Подологічна компанія Rufus

Вступ: Врослий ніготь являється складним патологічним комплексом, виникаючий внаслідок ряду причин і супроводжується совокупністю морфологічних та функціональних змін зі сторони нігтів пальців стопи, їх матриксів та м’яких тканин. Поширеність даного захворювання, за даними різних авторів, становить від 5 – 6% населення. Беручи до уваги, що кількість хворих на цукровий діабет в Україні станом на 2012 рік становить 1 мільйон 311 тисяч 335 хворих, то, приблизно, 78 тисяч 680 хворих із них мають супутню патологію у вигляді врослого нігтя.

Мета: Впровадити поєднану систему L–вкладок та методу Arkada (Патент України на корисну модель №117151 від 12.06.2017) при малоінвазивних хірургічних втручаннях у хворих на цукровий діабет з приводу врослого нігтя.

Матеріали та методи: Проведено лікування 4–х пацієнтів з двобічним врослим нігтем, стадія IV (класифікація Mozena J.D.), великого пальця стопи на фоні цукрового діабету із застосуванням поєднання систем L–вкладок та методу Arkada (чоловіки–5, вік 49.1±3.3) та 4–х пацієнтів (контрольна група, чоловіки–4, вік 47.0±2.2) лікування у вигляді стандартної операції Ривліна.

В дослідженні використовувалася шкала оцінки якості життя SF–36 Health Status Survey. Використовувався показник інтенсивності болю (Bodily pain – BP), до та після оперативного втручання, та його вплив на якість життя пацієнта. Мінімальний та максимальний показник болю в межах 2–12 балів. Розрахунок вівся за формулою: BP=[((BP7+BP8)–2)/10] × 100

До оперативного лікування Bodily pain складав BP=40±7 в обох групах. Післяопераційний біль, на першу добу, в дослідженій групі становить BP =58±4, в контрольній групі BP =30±5.

Результати: Пацієнти дослідної групи (n=5) були виписані зі стаціонарного лікування на першу післяопераційну добу, не використовувалася антибактеріальна терапія, показник больової чутливості BP = 58±4, опорна функція великого пальця відносно відновлена (хоча і відмічається наявність больового синдрому).

Пацієнти контрольної групи (n=4) виписані на 4–ту добу. Кожному пацієнту проведений курс антибактеріальної терапії, показник больової чутливості перша доба BP =30±5, четверта доба BP =53±2.0, опорна функція великого пальця відновлена на п’яту добу.

Ускладнень в післяопераційний період (2 тижня) не виявлено в обох групах.

Висновки: За рахунок використання поєднаних систем L–вкладок та методу Arkada вдалося зменшити індекс Bodily pain, відносне відновлення опорної функції стопи в першу післяопераційну добу та зменшення часу перебування хворого на стаціонарному лікуванні.