Достовірний факт

90 грамів сиру містять денну норму кальцію, необхідну організму людину. Таку ж норму цього елемента містить 0,8 літра молока.

Комплексне лікування хворих на некротичну форму бешихи

О. О. Біляєва1, В. Г. Шендрик1, О. М. Комаров2

¹ Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,

² Київська міська клінічна лікарня № 2

Вступ. Стрептококова інфекція, що обумовлена β–гемолітичним стрептококом групи А продовжує залишатись актуальною проблемою охорони здоров’я у всьому світі й по теперішній час. Ускладнені форми бешихи сьогодні складають від 6,7 до 10,5%, летальність при некротичній формі коливається від 5,8 до 21% . Некротична форма бешихи – це тяжка хвороба, яка є ускладненням геморагічної форми, протікає з вираженою інтоксикацією та розвитком прогресуючих гнійно–некротичних процесів у шкірі й підшкірній клітковині. Основний метод лікування некротичних форм бешихи хірургічний. Традиційні методи лікування бешихи часто виявляються малоефективними по відношенню до ускладнених форм хвороби. Останніми роками все більше уваги привертають перспективи застосування оксиду азоту для лікування запальних процесів м’яких тканин. Таким чином, багато питань, що стосуються покращення результатів лікування бешихи, є актуальними і потребують вирішення на основі застосування нових можливостей в комплексному лікуванні цієї хвороби.

Мета – покращення результатів лікування ускладнених форм бешихи.

Об’єкт і методи дослідження. Було проведено порівняльний аналіз хворих на бешиху, що лікувались в стаціонарі хірургічного відділення КМКЛ № 6 протягом 2011 – 2014 рр. За цей період було проліковано 213 хворих на бешиху, з них некротична форма була у 36 (16,9%).

Тяжкість стану хворих визначалась по рівню ендогенної інтоксикації. Для цього використовувались лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) за формулою Островського та визначення рівня каталази в сироватці крові, так як за продуктами перекисного окислення ліпідів можна робити висновки про характер запальної відповіді. За допомогою них можна вчасно виявити розвиток ускладнень та прогресування процесу при неадекватному лікуванні. Важливе місце в діагностиці запалення займає загальний клінічний аналіз крові.

Результати, їх обговорення. При наявності некрозу виконували раннє висікання некротично змінених тканин, що дозволило швидше зменшити інтоксикацію. 19 хворих з некротичною формою проліковано способом, що заявляється, у всіх отримано позитивні результати. З них 14 етапних некректомій, які проводили на 5±1,3 доби. Прогресування некрозу не спостерігалось. Одразу після некректомії проводили NO–терапію на очищену від некрозу рану та на зону набряку і гіперемії в режимі стимуляції. Після повного очищення рани виконували аутодермопластику. 9 хворих, що пізно звернулись за допомогою, мали запущені форми хвороби. У них протягом 13±6,57 діб, виконували розкриття гнійників. При аналізі динаміки можна спостерігати що при поступленні у хворих рівень каталази був (97,3±37,3) ммоль/мл, на 10 добу зростав у 2,2 разу. Рівень ЛІІ під час госпіталізації становив 9,8±0,9, на 7–му добу лікування знижувався в 1,2 разу. Одразу ж призначали антибіотикотерапію, інфузійну дезінтоксикаційну, імунотерапію, вітамінотерапію та еубіотики, пов’язки зі стрептоцидовою маззю. Після повного очищення рани виконували аутодермопластику.

Висновки. Застосування даного способу лікування дозволяє: запобігти прогресуванню бешихового запалення і попередити подальший розвиток некротичної форми, покращити клінічний перебіг захворювання, скоротити термін лікування на 7,3 доби. Ускладнень після оперативного лікування не виникало, прогресування бешихи при своєчасному зверненні хворого за допомогою не спостерігалось.