Достовірний факт

Жіноча прихильність до чоловіка сильніше, ніж чоловіча до жінки. Тому жінки, як правило, більше прагнуть створити сім’ю. Це пов’язано з підвищеним рівнем окситоцину, а також з тим, що у жінок краще розвинені ті частини мозку (вентральна шкаралупа, бліде ядро ​​і фронтальна частина мозку), де концентрується довга прихильність

Електромеханічна обробка кісток під час малих ампутацій у хворих з синдромом діабетичної ступні

Ю. М. Футуйма, А. Д. Беденюк, І. І. Смачило, А. Є. Бурак

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Вступ. Згідно даних IDF (Th e International Diabetes Federation) синдром діабетичної стопи ускладнює перебіг цукрового діабету в 4,6–25% пацієнтів з щорічною діагностикою нових випадків ураження в межах 2,2–5,9%. З метою збереження опірної функції стопи, що є надто важливим в продовженні активного життя таких пацієнтів, за сприятливих умов слід надавати перевагу хірургічній обробці чи “малим ампутаціям” із максимальним збереженням опірної функції ступні.

Мета. Покращити якість хірургічного лікування хворих з СДС удосконаленим способом хірургічної обробки гнійно–некротичних уражень стопи.

Об’єкт і методи дослідження. В період 2014–2017 років прооперовано 109 пацієнтів. З них – ампутацій на рівні нижньої третини стегна – 6 (5,5%), на рівні середньо–верхньої третини гомілки – 3 (2,75%), решта 103 (91,75%) – різного виду “малі ампутації” ділянок дистальної частини ступні з хірургічною обробкою за запропонованим нами методом (патент на корисну модель № 109065). Даний спосіб відрізняється від раніше відомого видалення некротичної частини фаланги пальця за допомогою кусачок Люєра, Лістона чи навіть пилою Джиглі, після яких залишаються осколи та мікротріщини кісток, травмування мяких тканин, тощо, що негативно впливає на процес загоєння післяопераційної рани та лікування в цілому.

Результати, їх обговорення. Ампутації на рівні фаланг пальців чи головок плюсневих кісток, високі трансметатарзальні ампутації проводили за допомогою відрізного диску 12 чи 22 мм (залежно від діаметру кістки, площі доступу чи об’єму ампутації), що обертається зі швидкістю 20000 обертів за хвилину. Після відрізання кістки в межах здорових тканин місце ампутації шліфували корундовою шліфувальною насадкою до 10 мм діаметром у вигляді шару впродовж 1–2 хвилин зі швидкістю обертання 10000 за хвилину та корундовою насадкою 5 мм у вигляді конуса впродовж 2–3 хвилин зі швидкістю 15000–20000 обертів за хвилину.

Висновок. Дана методика ампутації дозволила швидко та якісно відсікти змертвілу ділянку, мінімізувати додаткову травматизацію навколишніх тканин, що прискорило час заживлення ран та, відповідно, скоротило перебування хворого на стаціонарному лікуванні від 5 до 10 ліжкоднів.