Достовірний факт

У людини менше мускулів, чим в гусениці.

Мікрокарциноми щитоподібної залози, особливості діагностики

align=center style='margin-top:0cm;margin-right:.35pt; margin-bottom:.45pt;margin-left:.7pt;text-align:center;text-indent:-.5pt; line-height:104%'>В. Б. Доброродній, А. Д. Беденюк, І. І. Смачило,

align=center style='margin-top:0cm;margin-right:.35pt; margin-bottom:2.9pt;margin-left:.7pt;text-align:center;text-indent:-.5pt; line-height:104%'>Ю. М. Футуйма, І. В. Смачило

align=center style='margin-top:0cm;margin-right:8.1pt; margin-bottom:12.65pt;margin-left:8.45pt;text-align:center;text-indent:-.5pt; line-height:105%'>Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Вступ. Щитовидна залоза є одним з органів, найбільш чутливих до канцерогенного впливу іонізуючого випромінювання. Особливо ця проблема загострилась в Україні після Чорнобильської трагедії та в регіонах з високим природнім фоном. Ризик виникнення тиреоїдних злоякісних новоутворень особливо високий у осіб, вік яких на момент опромінення становить 15 і менше років. Внаслідок тривалого латентного періоду розвитку пухлин пацієнти, опромінені в дитячому віці, повинні спостерігатися у лікарів протягом усього життя.

Проводячи профілактичні сонографічні обстеження щитоподібної залози (ЩЗ), досить часто (до 25%) виявляють вузлові утворення. Згідно протоколу обстеження, лікування і спостереження хворих з вузловими утвореннями ЩЗ тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія (ТАПБ) показана при багато– чи одновузлових утвореннях розміром понад 1см. Виходячи з цього, з поля зору випадає підгрупа хворих з розміром новоутворень в поперечному зрізі менше одного сантиметра. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я папілярні мікрокарциноми щитоподібної залози (МКЩЗ) виявляються у вузлах менше 1 см.

Відомо, що більшість неопластичних утворень в ЩЗ гормонально неактивні. Це унеможливлює діагностику верифікацію вузлових утворень за допомогою інших методів діагностики. Проте, правильно проведена ТАПБ дозволяє у 80–90% випадках цитологічно встановити наявність злоякісного процесу, також доцільно провести додаткове імуноцитохімічне дослідження.

Метою нашої роботи була оцінка результатів ТАПБ вузлів розміром 1 см і менше, морфологічно у яких була виявлена МКЩЗ.

Матеріали і методи дослідження. Ми проаналізували власний структурно–морфологічний матеріал на основі сонографічної верифікації вузлових утворень в ЩЗ і морфологічних висновків, отриманих після ТАПБ у 1350 хворих за останні 7 років. ТАПБ проводили під контролем апарату УЗД. Цитологічний аналіз проводився у відділені патоморфології Українського науково–практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», на кафедрі фундаментальної медицини.

align=left style='margin-top:0cm;margin-right:-.55pt; margin-bottom:.25pt;margin-left:-.75pt;text-align:left;text-indent:10.85pt'>Результати досліджень. З проведених ТАПБ у 1350 пацієнтів первинно діагноз рак був встановлений у 90 (6,7%) хворих. Чоловіки складали 33,3%, жінки – 66,7%. Морфологічно папілярний рак верифікований у 80,1%, медулярний – у 14,4%, недиференційований – 5,5% хворих.

align=left style='margin-top:0cm;margin-right:-.55pt; margin-bottom:.25pt;margin-left:-.75pt;text-align:left;text-indent:10.85pt'>Первинно виявлена МКЩЗ (25 випадків) серед усіх злоякісних новоутворень за даними ТАПБ склала 27,8%. Чоловіки становили 11,1%, жінки – 88,9%. Після пункції солітарних вузлів МКЩЗ виявлена у 66,6% пацієнтів, а у 33,3% – при багатовузлових формах, що свідчить про необхідність пункції усіх технічно можливих вузлів, які діагностовані у ЩЗ.

Вік хворих становив 21 – 79 років. Пік мікрокарцином виявлений у пацієнтів 35–45 років.

align=left style='margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:.05pt;margin-left:11.1pt;text-align:left;text-indent:-.5pt; line-height:107%'>Висновки:

1.            Пункційна біопсія залишається найдоступнішм та оптимальним методом діагностики вузлових утворень щитоподібної залози.

2.            З огляду на високий відсоток виявлених мікрокарцином, діагностованих при пункційній біопсії, доцільно розширити покази до її виконання, з включенням в алгоритм обстеження вузлів розміром менше 1 см.