Достовірний факт

25% пара займається сексом після перегляду мелодрам по телевізору.

Мікрокарциноми щитоподібної залози, особливості діагностики

В. Б. Доброродній, А. Д. Беденюк, І. І. Смачило,

Ю. М. Футуйма, І. В. Смачило

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Вступ. Щитовидна залоза є одним з органів, найбільш чутливих до канцерогенного впливу іонізуючого випромінювання. Особливо ця проблема загострилась в Україні після Чорнобильської трагедії та в регіонах з високим природнім фоном. Ризик виникнення тиреоїдних злоякісних новоутворень особливо високий у осіб, вік яких на момент опромінення становить 15 і менше років. Внаслідок тривалого латентного періоду розвитку пухлин пацієнти, опромінені в дитячому віці, повинні спостерігатися у лікарів протягом усього життя.

Проводячи профілактичні сонографічні обстеження щитоподібної залози (ЩЗ), досить часто (до 25%) виявляють вузлові утворення. Згідно протоколу обстеження, лікування і спостереження хворих з вузловими утвореннями ЩЗ тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія (ТАПБ) показана при багато– чи одновузлових утвореннях розміром понад 1см. Виходячи з цього, з поля зору випадає підгрупа хворих з розміром новоутворень в поперечному зрізі менше одного сантиметра. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я папілярні мікрокарциноми щитоподібної залози (МКЩЗ) виявляються у вузлах менше 1 см.

Відомо, що більшість неопластичних утворень в ЩЗ гормонально неактивні. Це унеможливлює діагностику верифікацію вузлових утворень за допомогою інших методів діагностики. Проте, правильно проведена ТАПБ дозволяє у 80–90% випадках цитологічно встановити наявність злоякісного процесу, також доцільно провести додаткове імуноцитохімічне дослідження.

Метою нашої роботи була оцінка результатів ТАПБ вузлів розміром 1 см і менше, морфологічно у яких була виявлена МКЩЗ.

Матеріали і методи дослідження. Ми проаналізували власний структурно–морфологічний матеріал на основі сонографічної верифікації вузлових утворень в ЩЗ і морфологічних висновків, отриманих після ТАПБ у 1350 хворих за останні 7 років. ТАПБ проводили під контролем апарату УЗД. Цитологічний аналіз проводився у відділені патоморфології Українського науково–практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», на кафедрі фундаментальної медицини.

Результати досліджень. З проведених ТАПБ у 1350 пацієнтів первинно діагноз рак був встановлений у 90 (6,7%) хворих. Чоловіки складали 33,3%, жінки – 66,7%. Морфологічно папілярний рак верифікований у 80,1%, медулярний – у 14,4%, недиференційований – 5,5% хворих.

Первинно виявлена МКЩЗ (25 випадків) серед усіх злоякісних новоутворень за даними ТАПБ склала 27,8%. Чоловіки становили 11,1%, жінки – 88,9%. Після пункції солітарних вузлів МКЩЗ виявлена у 66,6% пацієнтів, а у 33,3% – при багатовузлових формах, що свідчить про необхідність пункції усіх технічно можливих вузлів, які діагностовані у ЩЗ.

Вік хворих становив 21 – 79 років. Пік мікрокарцином виявлений у пацієнтів 35–45 років.

Висновки:

1.            Пункційна біопсія залишається найдоступнішм та оптимальним методом діагностики вузлових утворень щитоподібної залози.

2.            З огляду на високий відсоток виявлених мікрокарцином, діагностованих при пункційній біопсії, доцільно розширити покази до її виконання, з включенням в алгоритм обстеження вузлів розміром менше 1 см.