Достовірний факт

Дитина може бачити сни ще до народження, в утробі матері.

Комплексне лікування хворих на місцево–розповсюджений високодиференційований рак щитоподібної залози

І. В. Дейнеко, В. А. Кравченко, С. П. Меренкова, Е. В. Жмуренко

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечнікова

Вступ: Не зважаючи на те, що високодиференційований рак щитоподібної залози у начальних стадіях лікується дуже ефективно, місцево–розповсюджені форми у стадії Т4, з проростанням у верхні дихальні шляхи, передхребтову фасцію, верхнє середостіння, судини шиї є великою складністю для радикального хірургічного лікування, а у ряді випадків вважається неоперабельним. Такі хворі приречені на загибель, найчастіше від проростання та стенозу трахеї.

Мета: Обрати оптимальну тактику комбінованого лікування хворих з місцево–розповсюдженим високодиференційованим раком щитоподібної залози Т4, з використанням хіміотерапії, радикального хірургічного лікування та радіойодтерапії.

Матеріали і методи: У відділенні ендокринної хірургії лікарні Мечникова з 2004 року проліковано 1568 хворих на рак щитоподібної залози, у 1442 пацієнтів (92%) мав місце високодиференційований, папілярний або фолікулярний рак. Місцево–розповсюджений рак Т4 стадії відмічався у 73 хворих (5.1%), найчастіше (51 пацієнт) рак проростав у верхні дихальні шляхи, також відмічалися комбіновані розповсюдження пухлини у верхнє середостіння, магістральні судини шиї, стравохід та передхребтову фасцію.

У 56 хворих спостерігалося метастазування у реґіонарні лімфатичні вузли, а у 7 віддалені метастази у легені та кістки. У 18 хворих з первинно неоперабельним раком щитоподібної залози T4b, проведена неоад’ювантна поліхіміотерапія, у 13 випадках внутрішньовенним системним способом, а в 5 випадках селективним внутрішньоартеріальним способом з катетеризацією магістральної артерії живлячої пухлину, за схемою TP або TPF, з регресом пухлини до 30% та подальшим хірургічним лікуванням.

Усім хворим проведені розширені радикальні тиреоїдектомії, при необхідності з резекціями трахеї та гортані, стравохіда, стернотоміямі для доступу у верхнє середостіння. В залежності від розповсюдження пухлини у верхні дихальні шляхи у 35 хворих проведені вікончаті або передньо–бокові резекції трахеї та гортані з накладанням тимчасової трахеостоми та подальшою пластикою. При ураженні пухлиною до 3 кілець трахеї у 14 хворих проведені клиновидні або циркулярні резекції з первинною пластикою трахеї, накладанням анастомозу, у 2 хворих з розповсюдженим ураженням проведені ларингектомії. Усім хворим також проведені різноманітні дісекції шиї від профілактичної до операції Крайля. Також усім хворим проведені один або декілька курсів ад’ювантної радіойодтерапії, та супресивна терапія левотироксином з тривалим спостереженням.

Результати: У хворих з тимчасовими трахеостомами, окрім ларингектомірованих хворих, у продовж 2 місяців, останні були пластично закрити з задовільною функцією дихання та голосовою функцією. У 2 випадках на 3 та 4 добу після операції, відмічалась незаможність первинного анастомозу верхніх дихальних шляхів та додатково були накладені тимчасові трахеостоми. У 40 хворих спостерігалося безрецидивна течія захворювання (1–10 років спостереження), у 20 пацієнтів проводилися лимфадисекції шиї і додаткові курси радіойодтерапії з приводу рецидиву захворювання місцево та у лімфовузли шиї або пролонгації у легені та кістки, з задовільною якістю життя, без прогресії віддалених метастазів, 13 пацієнтів загинули, 11 із–за прогресу і генералізації захворювання і в 2 випадках смерть із–за іншої причини. Таким чином медіана п’ятилітньої виживаності в спільній групі склала 82.2%, рецидиви захворювання наголошувалися у 45.2% пацієнтів. Летальність в групі склала – 17.8%. Взагалі у всіх пацієнтів покращені показники якості і тривалості життя.

Виводи: використання пропонованого комплексного лікування занедбаних форм високодиференційованого раку щитоподібної залози Т4, з радикальними розширеними хірургічними утручаннями, з використанням, при Т4b стадії, неоад’ювантної поліхіміотерапії, дозволяє значно підвищити безпосередні і віддалені результати лікування, якість і тривалість життя.