Достовірний факт

На кожному квадратному сантиметрі людського тіла знаходиться більше 5 мільйонів бактерій.

Комплексне лікування хворих на місцево–розповсюджений високодиференційований рак щитоподібної залози

align=center style='margin-top:0cm;margin-right:.3pt; margin-bottom:2.9pt;margin-left:.7pt;text-align:center;text-indent:-.5pt; line-height:104%'>І. В. Дейнеко, В. А. Кравченко, С. П. Меренкова, Е. В. Жмуренко

align=center style='margin-top:0cm;margin-right:8.15pt; margin-bottom:6.6pt;margin-left:8.45pt;text-align:center;text-indent:-.5pt; line-height:105%'>Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечнікова

Вступ: Не зважаючи на те, що високодиференційований рак щитоподібної залози у начальних стадіях лікується дуже ефективно, місцево–розповсюджені форми у стадії Т4, з проростанням у верхні дихальні шляхи, передхребтову фасцію, верхнє середостіння, судини шиї є великою складністю для радикального хірургічного лікування, а у ряді випадків вважається неоперабельним. Такі хворі приречені на загибель, найчастіше від проростання та стенозу трахеї.

Мета: Обрати оптимальну тактику комбінованого лікування хворих з місцево–розповсюдженим високодиференційованим раком щитоподібної залози Т4, з використанням хіміотерапії, радикального хірургічного лікування та радіойодтерапії.

Матеріали і методи: У відділенні ендокринної хірургії лікарні Мечникова з 2004 року проліковано 1568 хворих на рак щитоподібної залози, у 1442 пацієнтів (92%) мав місце високодиференційований, папілярний або фолікулярний рак. Місцево–розповсюджений рак Т4 стадії відмічався у 73 хворих (5.1%), найчастіше (51 пацієнт) рак проростав у верхні дихальні шляхи, також відмічалися комбіновані розповсюдження пухлини у верхнє середостіння, магістральні судини шиї, стравохід та передхребтову фасцію.

У 56 хворих спостерігалося метастазування у реґіонарні лімфатичні вузли, а у 7 віддалені метастази у легені та кістки. У 18 хворих з первинно неоперабельним раком щитоподібної залози T4b, проведена неоад’ювантна поліхіміотерапія, у 13 випадках внутрішньовенним системним способом, а в 5 випадках селективним внутрішньоартеріальним способом з катетеризацією магістральної артерії живлячої пухлину, за схемою TP або TPF, з регресом пухлини до 30% та подальшим хірургічним лікуванням.

Усім хворим проведені розширені радикальні тиреоїдектомії, при необхідності з резекціями трахеї та гортані, стравохіда, стернотоміямі для доступу у верхнє середостіння. В залежності від розповсюдження пухлини у верхні дихальні шляхи у 35 хворих проведені вікончаті або передньо–бокові резекції трахеї та гортані з накладанням тимчасової трахеостоми та подальшою пластикою. При ураженні пухлиною до 3 кілець трахеї у 14 хворих проведені клиновидні або циркулярні резекції з первинною пластикою трахеї, накладанням анастомозу, у 2 хворих з розповсюдженим ураженням проведені ларингектомії. Усім хворим також проведені різноманітні дісекції шиї від профілактичної до операції Крайля. Також усім хворим проведені один або декілька курсів ад’ювантної радіойодтерапії, та супресивна терапія левотироксином з тривалим спостереженням.

Результати: У хворих з тимчасовими трахеостомами, окрім ларингектомірованих хворих, у продовж 2 місяців, останні були пластично закрити з задовільною функцією дихання та голосовою функцією. У 2 випадках на 3 та 4 добу після операції, відмічалась незаможність первинного анастомозу верхніх дихальних шляхів та додатково були накладені тимчасові трахеостоми. У 40 хворих спостерігалося безрецидивна течія захворювання (1–10 років спостереження), у 20 пацієнтів проводилися лимфадисекції шиї і додаткові курси радіойодтерапії з приводу рецидиву захворювання місцево та у лімфовузли шиї або пролонгації у легені та кістки, з задовільною якістю життя, без прогресії віддалених метастазів, 13 пацієнтів загинули, 11 із–за прогресу і генералізації захворювання і в 2 випадках смерть із–за іншої причини. Таким чином медіана п’ятилітньої виживаності в спільній групі склала 82.2%, рецидиви захворювання наголошувалися у 45.2% пацієнтів. Летальність в групі склала – 17.8%. Взагалі у всіх пацієнтів покращені показники якості і тривалості життя.

Виводи: використання пропонованого комплексного лікування занедбаних форм високодиференційованого раку щитоподібної залози Т4, з радикальними розширеними хірургічними утручаннями, з використанням, при Т4b стадії, неоад’ювантної поліхіміотерапії, дозволяє значно підвищити безпосередні і віддалені результати лікування, якість і тривалість життя.