Достовірний факт

Голова середньостатистичної людини має вагу 4,5 кг.

Віддалені метастази в легені при диференційованому раку щитоподібної залози у пацієнтів молодого віку

С. В. Гулеватий, Т. К. Совенко, И. П. Волинець

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренко НАМНУ

Захворюваність диференційованим раком ЩЗ (ДРЩЗ) в країнах світу нестримно росте і за останнє десятиліття, по темпах зростання цього показника, вона вийшла на перше місце серед усіх злоякісних пухлин. Проте на тлі такої негативної статистики слід зазначити, що летальні випадки фіксують досить рідко (у 4–6% випадків), а 20–30–річна виживаність хворих перевищує 90%. В той же час, у ряді випадків, у хворих з ДРЩЗ можуть розвиватися віддалені метастази (у легені, кістки, мозок та ін.), які істотно ускладнюють життя пацієнта і можуть привести до летальності. За даними літератури рівень смертності через 5 і 10 років після діагностування віддалених метастазів досягає 65% і 75%, відповідно.

У пацієнтів з ДРЩЗ віддалені метастази діагностують відносно рідко – менш ніж в 10% випадків. При цьому деякі автори відмічають, що цей показник варіює залежно від клініко–морфологічних характеристик пухлин, а також від віку. Багато клініцистів виділяють в окрему групу дітей і підлітків з ДРЩЗ. У них віддалені метастази фіксують дещо частіше – в 11–23% випадків, але виключно в легені. При цьому відмічена істотна різниця між спорадичним і радіаційно–індукованим раком – 12,6% і 23,8%, відповідно.

В цій роботі об’єктом дослідження є пацієнти молодого віку з діагнозом рак щитоподібної залози з виявленими віддаленими метастазами в легені (ВМЛ). На протязі 1996 – 2016 років в відділенні радіонуклідної діагностики та терапії проходили лікування 3098 хворих молодого віку (1968– 1986 років народження) з диференційованим раком щитоподібної залози (ДРЩЗ). В 175(5,6%) пацієнтів виявлені ВМЛ. Середній період спостереження – 13 років ( від 2 до 20 років). Клініко морфологічна характеристика: 173 (99%) пацієнти з папілярною карциномою та 2(1%) з фолікулярною карциномою, стадіювання T4–Т3– 157 (89%), N стадія N1– 172 (98%). Лікування метастазів в легені (МтсЛ), в першу чергу, визначається їх здатністю концентрувати ізотопи йоду. При цьому співвідношення радіойод–чутливих і радіойод–резистентных МтсЛ залежить від віку пацієнтів. Зокрема, було показано, що у дітей і підлітків (0–18 років) 95% МтсЛ являються радиойод–чутливими, у молодих пацієнтів (вік 19–39 років) ця цифра також велика – 87%. Кількість курсів радіойодтерапії (РЙТ) в середньому становила 5 (від 2 до 12), а кумулятивна активність радіоактивного йоду сягала від 7до 45 ГБк (86 –1216 mCi) в середньому 19 ГБк (514 mCi). Ефективність проведеного лікування при ВМЛ оцінюють за наступними функціональними параметрами – рівень ТГ в крові, результати сканування тіла з радіоактивним йодом, дані КТ або МРТ. За результатами проведеного лікування пацієнтів розділяють на декілька категорій: повна ремісія, стабілізація процесу (чи не повна часткова ремісія), і прогрес захворювання.

Результати лікування: повної ремісії вдалося досягти в 105(60%) пацієнтів з ВМЛ. Досягти стабілізації хвороби або часткової ремісії вдалося в 63(36%) пацієнтів. В 2(1%) пацієнтів прогресія хвороби, 5(3%) летальні випадки.

В 168(96%) хворих вдається досягти повної та часткової ремісії.

В цілому, прогноз для хворих молодого віку з ВМЛ досить сприятливий: 5–10–15–річна виживаність складає 99%, 98,3%, 97%.