Достовірний факт

Головний мозок людини споживає стільки ж енергії, скільки й 70-ватна лампочка.

Молекулярно–біологічні та генетичні маркери агресивності високодиференційованого раку щитоподібної залози

align=center style='margin-top:0cm;margin-right:.4pt; margin-bottom:2.9pt;margin-left:.7pt;text-align:center;text-indent:-.5pt; line-height:104%'>Б. Б. Гуда, В. М. Пушкарьов, В. В. Пушкарьов, Ю. М. Таращенко

align=center style='margin-top:0cm;margin-right:8.1pt; margin-bottom:12.65pt;margin-left:8.45pt;text-align:center;text-indent:-.5pt; line-height:105%'>Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України

Обгрунтування. Проліферативний потенціал ракових клітин – один з найважливіших факторів розвитку пухлини. Проліферативні процеси у клітинах щитоподібної залози контролюються кіназами, що активуються мітогенами. Мутації та перебудови в генах цих кіназ призводять до неконтрольованої проліферації та злоякісної трансформації тканини. Вміст ядерного антигену проліферуючих клітин (PCNA) може свідчити про стан проліферативних процесів у пухлині.

Мета. Визначити кількість PCNA та рівень експресії мРНК RET/PTC1/3 в нормальних тканинах, доброякісних та злоякісних пухлинах (з метастазами та без) пухлинах ЩЗ людини.

Методи. Дослідження проводилися на післяопераційному матеріалі хворих, одержаному у хірургічному відділенні Інституту. Для визначення кількості PCNA використовували набори для імуно–ферментного аналізу QIA59 фірми Calbiochem (США). Для визначення експресії мРНК RET/PTC–1/3 в зразках пухлинної тканини проводили кількісну полімеразну ланцюгову реакцію.

Результати. У злоякісних пухлинах та тканині фолікулярної аденоми спостерігали підвищений рівень експресії PCNA, а кількість антигену в пухлиній тканині, за винятком фолікулярної карциноми, перевищувала його кількість в умовно–нормальній тканині. Важливо відмітити, що в інкапсульованих пухлинах папілярних карцином це перевищення становить тільки 85%, тоді як у неінкапсульованих, пухлинах з метастазами кількість PCNA вище від норми в середньому більш ніж у 3 рази, а у найбільш агресивних пухлинах з метастазами у легені – навіть у 4 рази. У більш агресивних, інвазивних пухлинах рівень експресії мРНК RET/PTC був вищим ніж у інкапсульованих пухлинах.

Висновки. Кількість PCNA у тканині ЩЗ може слугувати діагностичним та прогностичним маркером. Рівень експресії RET/PTC може свідчити про інвазивність та агресивність пухлини.