Достовірний факт

За життя людина вдихає до 18 кг пилу.

Молекулярно–біологічні та генетичні маркери агресивності високодиференційованого раку щитоподібної залози

Б. Б. Гуда, В. М. Пушкарьов, В. В. Пушкарьов, Ю. М. Таращенко

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України

Обгрунтування. Проліферативний потенціал ракових клітин – один з найважливіших факторів розвитку пухлини. Проліферативні процеси у клітинах щитоподібної залози контролюються кіназами, що активуються мітогенами. Мутації та перебудови в генах цих кіназ призводять до неконтрольованої проліферації та злоякісної трансформації тканини. Вміст ядерного антигену проліферуючих клітин (PCNA) може свідчити про стан проліферативних процесів у пухлині.

Мета. Визначити кількість PCNA та рівень експресії мРНК RET/PTC1/3 в нормальних тканинах, доброякісних та злоякісних пухлинах (з метастазами та без) пухлинах ЩЗ людини.

Методи. Дослідження проводилися на післяопераційному матеріалі хворих, одержаному у хірургічному відділенні Інституту. Для визначення кількості PCNA використовували набори для імуно–ферментного аналізу QIA59 фірми Calbiochem (США). Для визначення експресії мРНК RET/PTC–1/3 в зразках пухлинної тканини проводили кількісну полімеразну ланцюгову реакцію.

Результати. У злоякісних пухлинах та тканині фолікулярної аденоми спостерігали підвищений рівень експресії PCNA, а кількість антигену в пухлиній тканині, за винятком фолікулярної карциноми, перевищувала його кількість в умовно–нормальній тканині. Важливо відмітити, що в інкапсульованих пухлинах папілярних карцином це перевищення становить тільки 85%, тоді як у неінкапсульованих, пухлинах з метастазами кількість PCNA вище від норми в середньому більш ніж у 3 рази, а у найбільш агресивних пухлинах з метастазами у легені – навіть у 4 рази. У більш агресивних, інвазивних пухлинах рівень експресії мРНК RET/PTC був вищим ніж у інкапсульованих пухлинах.

Висновки. Кількість PCNA у тканині ЩЗ може слугувати діагностичним та прогностичним маркером. Рівень експресії RET/PTC може свідчити про інвазивність та агресивність пухлини.