Достовірний факт

Серце середньостатистичної людини робить приблизно 10000 ударів за добу.

Візуальний нейромоніторинг у тиреоїдній хірургії

В. В. Грубнік, Р. С. Парфентьєв, М. С. Кресюн

Одеський національний медичний університет, м. Одеса

Актуальність. Кількість операцій на щитоподібній залозі зростає з різних причин: росте кількість раку щитоподібної залози, кількість токсичного зобу. Також зростає кількість повторних операцій. В складних випадках зростає і вірогідність травми поворотних гортанних нервів, що може призвести до неприємних ускладнень. Розроблені методи ідентифікації нервів, в тому числі фарбування, не є ефективними. Значно кращі результати показав метод нейромоніторінгу із застосуванням нейростимулятора та спеціального прибору, який фіксує рухи голосових зв’язок при подразненні нервів. Недоліком методу є необхідність спеціального прибору для реєстрації рухів зв’язок та коштовних спеціальних одноразових інтубаційних трубок з датчиками.

Мета. Розробити новий більш зручний спосіб нейромоніторингу з метою ідентифікації поворотних гортанних нервів.

Матеріали та методи дослідження. З 2014 по 2017 роки в клініці нами виконано 278 операцій на щитоподібній залозі, з них складні оперативні втручання, при яких ризик травми поворотних гортанних нервів був підвищеним, склали 48. З них запущений рак з інвазією за межи залози – 23, рецидивний зоб – 15, токсичний зоб із компресією гортані – 10. У даних випадках ризик травми поворотного гортанного нерву був підвищений. Тому нами була застосована оригінальна методика ідентифікації поворотних гортанних нервів.

Принцип методу полягає в наступному: під час виконання загальної анестезії у гортань пацієнта вводять ларингеальну маску. У просвіті ларингеальної маски розміщують відеоендоскоп діаметром 4 мм (ми використовували холедохоскоп) безпосередньо над голосовими зв’язками, з чіткою візуалізацією голосової щілини. Розпочинають операцію на щитоподібній залозі за стандартною методикою. При досягненні зони високого оперативного ризику травматизації зворотних гортанних нервів спочатку виконують їх анатомічну візуалізацію, далі анатомічна структура, ідентифікована як зворотний гортанний нерв, підлягає електричному подразненню під дією електростимулятора, під час цього за допомогою відеоендоскопа отримують відеозображення голосової щілини, на якому видно рух (чи відсутність руху, – якщо подразнюють інші анатомічні структури) відповідних голосових зв’язок, після чого виконують виділення зворотних гортанних нервів. Операцію завершують стандартно.

Результати. Під час операції за допомогою запропонованої методики нам вдалося у 26 пацієнтів ідентифікувати поворотні нерви з обох боків, в 14 випадках – тільки з одного боку. З початку виконувалась візуалізація всіх тяжистих структур, що підходять ззаду до щитоподібної залози. В 17 випадках нам вдалося провести візуальну ідентифікацію поворотних нервів, що було підтверджено за допомогою нашого методу. В інших випадках тільки за допомогою нашого методу нам вдалося відрізнити нервову тканину від судини. В 8 пацієнтів ми не змогли провести достеменну ідентифікацію нервів. Таким чином, з 48 хворих, у яких була висока вірогідність пошкодження поворотного гортанного нерву, запропонована методика у 40 хворих (90%) дозволила запобігти травматизації нервових структур. В післяопераційному періоді нами спостерігався транзиторний парез поворотного гортанного нерву у 5 пацієнтів, всі вони оперовані з приводу інвазивного раку. У всіх із них у віддаленому післяопераційному періоді наступило практично повне відновлення функції. Період спостереження ще триває.

Висновки. Новий спосіб нейромоніторингу поворотних гортанних нервів є ефективним, доступним та більш дешевим та інформативним, ніж існуючи аналоги.