Достовірний факт

У собак нюх в 20 разів гостріше, чим у людини.

Адренокортикальний рак: хірургічні тренди та аналіз безпосередніх результатів лікування в одному центрі

О. В. Васильєв, В. І. Копецький, В. І. Дорожинський,

Л. В. Бабак, К. В. Копчак

Національний інститут раку

Матеріали: Адренокортикальний рак – рідкісне онкологічне захворювання із несприятливим прогнозом. Низька захворюваність не дозволяє належним чином систематезувати клінічні прояви та результати лікування таких хворих.

Методи: Було проаналізовано 11 пацієнтів, із проспективної бази даних, прооперованих в Національному інституті раку з 2015 по 2018 рік. Середній вік хворих складав 45,6+ 3,2 років. Жінок було 5 (45,4), чоловіків 6 (54,6%). Гормонально активних пухлин було 3 (27,2%). По стадіях було наступне розподілення пацієнтів: І стадія – 1 (9%), ІІ стадія – 2 (9%), III стадія – 7 (63%) IV стадія – 1 (9%).

Результати: У 8 (72.7%) пацієнтів видалення первинної пухлини комбінувалось із резекцією суміжних органів. В 3 (27.2%) випадках хірургічне втручання комбінувалось із резекцією магістральної судини, в 2 (18.1%) із резекцією печінки, в 3 (27.2%) із дистальною панкреатоспленектомією. Лапараскопічно–асистована резекція наднирника була виконана у 1 (9%) пацієнта. Лімфодисекція виконувалась у 8 (72.7%) хворих. Ускладнення II – IV ступеню за класифікацією Clavien–Dindo розвинулись у 4 (36.3%): у 1 (9,1%) хворого розвинулась рання післяопераційна кровотеча, яка потребувала хірургічної корекції, у 2 (18.1%) хворих розвинулась панкреатична фістула, у 1 (9,1%) хворого розвинулась госпітальна пневмонія. Помер один хворий, летальність склала 9%. Медіана виживаності не досягнута. Однорічна виживаність склала 72,7%. Однорічна безрецидивна виживаність склала 63,6%.

Висновки: Розширенні резекції у пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями наднирників дозволяють досягти задовільних віддалених результатів з прийнятним ризиком.