Достовірний факт

На 80% мозок складається з води

Оцінка ефективності тимектомії у пацієнтів на генералізовану міастенію

В. В. Бойко, Д. В. Мінухін, А. Г. Краснояружський, О. М. Клімова, А. А. Серенко

Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України, м. Харків, Харківський національний медичний університет

Вступ. Міастенія є аутоімунним захворюванням, яке характеризується м’язовою слабкістю і патологічною стомлюваністю, які зумовлені порушенням нервово–м’язової провідності в результаті утворення аутоантитіл до ацетилхолінових рецепторів. Міастенія займає особливе місце в зв’язку з тим, що механізми її розвитку тісно пов’язані з патологічними змінами тимуса. Необхідність видалення тимуса у пацієнтів з прогресуючим перебігом генералізованої міастенії підкреслюється більшістю авторів. Однак, до теперішнього часу недостатньо чітко розроблені критерії відбору пацієнтів для оперативного лікування, схеми передопераційної підготовки та ведення хворих в післяопераціонному періоді.

Мета роботи: оцінити ефектівність тимектоміі у пацієнтів з генералізованою міастенією.

Матеріали и методи. Нами було проаналізовано стан 121 пацієнта з генералізованою міастенією, прооперованних у відділенні торако–абдомінальної хірургії ДУ «ІЗНХ ім.В.Т.Зайцева НАМНУ». Діагноз міастенія був встановлений на основі клінічних, електроміографічніх даних, позитивної прозерінової проби, змін на КТ або MPT переднього середостіння. Тривалість спостереження за пацієнтами після операції склав до 10 років. Всім хворим виконувалася трансстернальна тимектомія. Показанням до операції стали прогресуючий перебіг захворювання, залучення до процесу краніобульбарної мускулатури. Серед обстежених пацієнтів було 95(78,4%) жінок і 26(21,6%) чоловіків у віці від 14 до 65 років.

До операції всі пацієнти отримували калімін, частина отримувала імуносупресивну терапію, проводилися курси плазмаферезу за показаннями. До момента проведення операції всі хворі були в досить компенсованому стані з мінімальною виразністю міастенічних симптомів.

Для оцінки отриманих результатів використовували схему G. Keynes (1949) в модифікації: А – відмінний ефект, В – хороший, С – задовільний, D – відсутність ефекту, Е – летальність.

Результати та їх обговорення. Оцінка результатів хірургічного лікування проводилася з періодичністю в 1 місяць. Поліпшення стану відзначено в терміни від місяця до півтора років. Відмінний і хороший результат (групи А і В) отримано у 74,2% всіх прооперованних хворих, якщо оперативне втручання було виконано протягом перших двох років після початку захворювання. Летальність склала 4,15% (5 пацієнтів) від загального числа прооперованих. Всі випадки летальності пов’язані з розвитком міастенічного кризу у післяопераційному періоді.

Висновки. Тимектомія є операцією вибору у пацієнтів з генералізованою міастенією і дозволяє домогтися регресії міастенічної симптоматики у 74,2% хворих. Оптимальними строками для виконання оперативного втручання є період перших двох років після початку захворювання.