Достовірний факт

Навіть спокійний, розмірений секс дозволяє спалювати до 150 калорій за годину. Активні постільні вправи порівнюються з гарним фітнес-тренуванням.

Доцільність виконання експрес–гістологічних досліджень вузлових утворень щитовидної залози залежно від різних висновків тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії

Т. І. Богданова, Л. Ю. Зурнаджи, Т. Л. Дегтярьова, Ю. М. Божок, М. Ю. Болгов, С. В. Бурко, С. В. Чернишов, М. Д. Тронько

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України

Основним завданням патологів при виконанні інтраопераційних експрес–гістологічних досліджень (ЕГД) вузлових утворень щитовидної залози є допомога хірургам остаточно визначитися з обсягом оперативного втручання, тобто провести тиреоїдектомію при безсумнівному злоякісному процесі чи запобігти надмірній радикальності при недостатності ознак злоякісності.

Мета роботи – проаналізувати ефективність експрес–гістологічних досліджень (ЕГД) вузлової патології щитовидної залози (ЩЗ) у хворих віком ≤18 років на час аварії на ЧАЕС щодо виявлення папілярної тиреоїдної карциноми (ПТК) і визначити обґрунтовані показання для виконання інтраопераційних ЕГД з урахуванням змін у патологічній діагностиці тиреоїдних пухлин на сучасному етапі.

Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів ЕГД у 406 хворих з вузловими утвореннями ЩЗ, прооперованих протягом періодів від 2009 до 2014 і від 2015 до 2017 років, яким виконувалося передопераційне цитологічне дослідження після проведення ТАПБ. Результати ЕГД, отримані для кожного періоду спостереження, порівняні з остаточними патологічними діагнозами та висновками ТАПБ.

Результати. Встановлено вірогідне підвищення ефективності ЕГД у 2015–2017 роках у визначенні ПТК порівняно з 2009–2014 роками за рахунок зростання відсотку випадків, що направлялися на ЕГД, з цитологічним висновком ТАПБ «підозра на карциному» та зменшення відсотку випадків з невизначеним висновком ТАПБ «фолікулярна неоплазія». Доведено, що ефективність ЕГД складає майже 100% при неінкапсульованій ПТК, а за наявності повної капсули пухлини знижується до 30–37%.

Висновки. Єдиним, повністю обґрунтованим висновком ТАПБ для виконання ЕГД є «підозра на карциному» (рівень V за TBSRTC), тому що ЕГД за таких умов здатне суттєво вплинути на вибір адекватного обсягу оперативного втручання. При висновках ТАПБ «фолікулярна неоплазія», «атипія», «доброякісне утворення» (IV, III і II рівні за TBSRTC) проводити ЕГД недоцільно.