Достовірний факт

Нейрони продовжують рости протягом усього життя людини

Доцільність виконання експрес–гістологічних досліджень вузлових утворень щитовидної залози залежно від різних висновків тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії

align=center style='margin-top:0cm;margin-right:20.1pt; margin-bottom:2.9pt;margin-left:22.85pt;text-align:center;text-indent:-.5pt; line-height:104%'>Т. І. Богданова, Л. Ю. Зурнаджи, Т. Л. Дегтярьова, Ю. М. Божок, М. Ю. Болгов, С. В. Бурко, С. В. Чернишов, М. Д. Тронько

align=center style='margin-top:0cm;margin-right:8.1pt; margin-bottom:8.6pt;margin-left:8.45pt;text-align:center;text-indent:-.5pt; line-height:105%'>Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України

Основним завданням патологів при виконанні інтраопераційних експрес–гістологічних досліджень (ЕГД) вузлових утворень щитовидної залози є допомога хірургам остаточно визначитися з обсягом оперативного втручання, тобто провести тиреоїдектомію при безсумнівному злоякісному процесі чи запобігти надмірній радикальності при недостатності ознак злоякісності.

Мета роботи – проаналізувати ефективність експрес–гістологічних досліджень (ЕГД) вузлової патології щитовидної залози (ЩЗ) у хворих віком ≤18 років на час аварії на ЧАЕС щодо виявлення папілярної тиреоїдної карциноми (ПТК) і визначити обґрунтовані показання для виконання інтраопераційних ЕГД з урахуванням змін у патологічній діагностиці тиреоїдних пухлин на сучасному етапі.

align=left style='margin-top:0cm;margin-right:-.55pt; margin-bottom:.25pt;margin-left:-.75pt;text-align:left;text-indent:10.85pt'>Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів ЕГД у 406 хворих з вузловими утвореннями ЩЗ, прооперованих протягом періодів від 2009 до 2014 і від 2015 до 2017 років, яким виконувалося передопераційне цитологічне дослідження після проведення ТАПБ. Результати ЕГД, отримані для кожного періоду спостереження, порівняні з остаточними патологічними діагнозами та висновками ТАПБ.

Результати. Встановлено вірогідне підвищення ефективності ЕГД у 2015–2017 роках у визначенні ПТК порівняно з 2009–2014 роками за рахунок зростання відсотку випадків, що направлялися на ЕГД, з цитологічним висновком ТАПБ «підозра на карциному» та зменшення відсотку випадків з невизначеним висновком ТАПБ «фолікулярна неоплазія». Доведено, що ефективність ЕГД складає майже 100% при неінкапсульованій ПТК, а за наявності повної капсули пухлини знижується до 30–37%.

Висновки. Єдиним, повністю обґрунтованим висновком ТАПБ для виконання ЕГД є «підозра на карциному» (рівень V за TBSRTC), тому що ЕГД за таких умов здатне суттєво вплинути на вибір адекватного обсягу оперативного втручання. При висновках ТАПБ «фолікулярна неоплазія», «атипія», «доброякісне утворення» (IV, III і II рівні за TBSRTC) проводити ЕГД недоцільно.