Достовірний факт

Людське серце створює тиск, здатний розприскати кров на відстань в 10 метрів.

Морфофункціональні зміни щитоподібної залози при хірургічному лікуванні хворих з вузловим зобом із застосуванням апарату ligasure

А. Д. Беденюк, І. М. Дейкало, Т. В. Боднар, П. Я. Боднар

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Вступ. Захворюваність на вузловий і токсичний зоб невпинно зростає, а хірургічний метод лікування є одним з основних та ефективних. Операції на щитоподібній залозі мають особливості, обумовлені інтенсивним кровопостачання органу, відтоком крові та розміщенням паратиреоїдних органів та структур. Технологія LigaSure має широке застосування в сучасній тиреоїдній хірургії. Однак, не є вивченим достатньо вплив апарату LigaSure на навколишні тканини та структуру щитоподібної залози, особливо при органозберігаючих операціях, недостатньо даних про якість та надійність інтраопераційного гемостазу. Це зумовило потребу морфологічного обґрунтування доцільності та безпечності застосування LigaSure в хірургічному лікуванні патології щитоподібної залози.

Мета дослідження. Проаналізувати результати морфологічного дослідження надійності гемостазу та зміни структури щитоподібної залози з використанням апарату LigaSure в хірургічному лікуванні хворих на вузловий зоб (ВЗ).

Об’єкт і методи дослідження. Технологія LigaSure використана у 91 пацієнта на ВЗ. У всіх випадках виконана гемітиреоїдектомія Усі пацієнти жіночої статі. Для гістологічного дослідження тканину щитоподібної залози (видаленої під час операції) розміром 0.5–0,8 см вирізали з трьох ділянок: перша – на місці безпосередньої дії апарату LigaSure, друга – на відстані 0,8 см, третя – на відстані 1–1,5 см від місця електрокоагуляції. Гістологічні дослідження проводились з застосуванням традиційної методики.

Результати та їх обговорення. Нами виявлена висока ефективність технології LigaSure у формуванні надійного гемостазу, з мінімальним впливом високочастотного струму на морфофункціональний стан паренхіми щитоподібної залози, залишеної після гемітиреоїдектомії. У ділянці безпосереднього впливу високочастотного струму в просвіті внутрішньоорганних кровоносних судин утворювався коагуляційний тромб гомогенної структури («колагенова пломба»), який щільно прилягав до стінок судин, що вказує на створення надійного та якісного гемостазу. Загалом коагуляційний некроз займає ширину 0,3–0,5 мм. Перифокальна ділянка займає ширину 0,2–0,3мм та проявляється некротичними і дистрофічними змінами фолікулів тиреоцитів, активізації резорбції колоїду, що може проявлятись клінічно тимчасовим підвищенням секреторної функції щитоподібної залози. У віддалених ділянках відносно коагуляційного некрозу виявлено характерну для вузлового еутиреоїдного зобу структуру. При застосуванні технології LigaSure виявлено переважання репаративного процесу над запальним.

Висновок. Використання апарату LigaSure в хірургії вузлового зобу за даними морфологічних досліджень забезпечує надійний та стійкий гемостаз. Це дозволяє оперувати на «сухому» операційному полі, з забезпеченням максимального візуального інтраопераційного контролю за прищитоподібними залозами, гортанними нервами, стравоходом, трахеєю, судинно–нервовим пучком шиї без застосування лігатурного гемостазу.