Достовірний факт

Хронічний біль можна вилікувати слуханням музики. Таке лікування допомагає в 21% випадків. Такою ж терапією можна лікувати й депресію (в 25% випадків спостерігається позитивний ефект).

Малоінвазивна хірургія захворювань щитоподібної залози, показання та ефективність лазерної інтерстиціальної термодеструкції вузлових форм зобу

І. В. Барінов, С. П. Меренкова, О. О. Янковський, Д. О. Улько

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечнікова

Вступ: в сучасних умовах розвитку медицини малоінвазивні методики лікування набувають широкого розповсюдження та впровадження в клінічну і практичну діяльність лікарів. Не стала виключенням і ендокринна хірургія. Відділення ендокринної хірургії лікарні Мечнікова отримало можливість застосування лазерної інтерстиціальної термодеструкції (ЛІТ) для лікування доброякісних пухлин щитоподібної залози, а згодом і впевненість у необхідності, безпечності та результативності даного методу лікування.

Мета дослідження: визначення показань для проведення ЛІТ при лікуванні різних форм зобу; ретроспективний аналіз ефективності ЛІТ.

Матеріали та методи дослідження: за період з 2012 року по 2017 рік включно в нашій клініці отримали лазерне лікування вузлів щитоподібної залози 840 пацієнтів. З них 91% жінок та 9% чоловіків, у віці від 18 до 80 років. Всім пацієнтам перед виконанням ЛІТ було виконане обстеження: УЗД щитоподібної залози, ТАПБ вузлів щитоподібної залози, дослідження гормональної функції залози. У 100% випадків пацієнти мали доброякісні утворення щитоподібної залози та еутиреоїдний стан. 80% випадків – вузловий зоб і 20% – багатовузлові форми зобу. З урахуванням розміру пухлин пацієнтів можна поділити на 3 групи: 1– розмір пухлини до 2 см, 2–розмір пухлини 2 – 3см, 3– розмір пухлини понад 3.0 см. Пацієнти 3 групи були проінформовані щодо необхідності хірургічного лікування пухлин та категорично відмовлялись від хірургічного лікування або мали похилий вік та важкі супутні захворювання. 1 група нараховує 714 пацієнтів , що складає 85%, 2 група – 84 пацієнта – 10%, 3 група – 42 пацієнта – 5%. З урахуванням УЗД – ознак пухлин щитоподібної залози у 85% (714 хворих) випадків зустрічалися гіпоехогенні утворення з кістозним компонентом та у 15% (126 хворих) ізоехогенні вузли.

Виконання ЛІТ здійснювалось під місцевою анестезією, постійним УЗД контролем з використаням діодного лазеру «Лікар – хірург» ( довжина хвилі 810 нм., безперервний режим, потужність випромінювання в межах від 2.0 до 3.0 Вт.), а при великій кількості кістозного компоненту комбінація з введенням склерозуючого розчину. Після виконання ЛІТ пацієнти протягом 2 – 3 годин знаходились під обов’язковим наглядом лікаря хірурга у відділені та не потребували додаткового знеболювання. У 24 випадках, що складає 2.86%, зафіксоване утворення підшкірної гематоми, що успішно лікувались консервативними методами.

У подальшому пацієнти здійснювали УЗД– контроль через 1, 3 та 9 міс та щорічно. При необхідності проводились повторні лазерні корекції через 1– 3 місяці спостереження. Зміна гормонального фону у всіх пацієнтів не спостерігалась.

За результатами, в групі пацієнтів з розміром вузлів до 2.0 см відмічається значний регрес вузлів ( за данними УЗД в динаміці) в середньому біля 85% і був відсутній подальший ріст пухлини у 95% хворих. В групі пацієнтів з розміром вузлів від 2 до 3 см – регрес пухлини склав біля 70% і подальший ріст вузлів відсутній у 80% хворих. А в групі пацієнтів з розмірами вузлів більше 3 см зменшення розмірів пухлини було значно меншим і склало біля 50% та у 35% пацієнтів відмічався подальший ріст пухлини. Також можна відмітити, що гіпоехогенні вузли (кістозна дегенерація, колоїдні вузли) після проведення ЛІТ в середньому регресували у 90% випадків, а ізоехогенні – у 50% випадків, серед яких у 10 пацієнтів відмічався ріст вузлів та за результатами повторної ТАПБ у 2 випадках була виявлена малігнізація, з подальшим оперативним лікуванням.

Висновки: ЛІТ – сучасний, безпечний, результативний варіант малоінвазивного лікування, що дозволяє хворим уникнути зростання вузлів щитоподібної залози та подальшого оперативного лікування з призначенням замісної терапії L–тироксину. Але для досягнення оптимального, якісного лікувального ефекту при використані лазерної інтерстиціальної термоабляції при вузлових та багато вузлових формах зобу необхідне чітке дотримання показань– гіпоехогенні вузлові структури розмірами до 2.0 см. Пухлини розмірами більше 3 см. та ізоехогенні вузлові структури більше 2 см. ми не можемо рекомендувати для проведення малоінвазивного лікування ЛІТ.