Достовірний факт

Електрична активність жіночого мозку уві сні знижується всього на 10%, тому жіночий сон більш чуйний ніж чоловічий

Роль академіка О. О. Шалімова в розвитку ендокринної хірургії України

М. Д. Тронько, А. Є. Коваленко

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України

Сучасна ендокринна хірургія – це молодий напрямок медицини, що бере початок і базується на знаннях клінічної та експериментальної хірургії, ендокринології та використовує для лікування патології ендокринних органів сучасні методи оперативної хірургії та анестезіології.

Розвиток хірургії України в 1960–2000 рр. був тісно пов’язаний з ім’ям академіка Олександра Олексійовича Шалімова, що, безсумнівно, зробив вагомий вплив на становлення ендокринної хірургії в нашій країні. Широта його наукових інтересів сприяла розвитку хірургії залоз внутрішньої секреції. В першу чергу це хірургія підшлункової залози, гіперінсулінізма, лікування нейроендокринних панкреатичних, гастроінтестинальних пухлин. Саме О. О. Шалімов заклав основи сучасної баріатричної хірургії, лікування ожиріння, цукрового діабету 2 типу.

З ім’ям О. О. Шалімова пов’язаний розвиток в Україні мікрохірургії, ендоваскулярної хірургії, що дозволило підняти на новий рівень лікування захворювань наднирників, адренокортікальному раку.

Вперше в Україні в клініці О. О. Шалімова обгрунтовано патогенетичний підхід до хірургічного лікування облітеруючого атеросклерозу черевної аорти та периферичних артерій у хворих на цукровий діабет. Запропоновано сучасні реконструктивні операції при атеросклеротичній оклюзії артерій аорто–клубово–стегнового сегменту, що знизили рівень ампутацій кінцівок.

Відомі роботи О. О. Шалімова, спрямовані на вивчення адаптаційних реакцій організму при операційній травмі. Розробка методів гангліоплегії, керованої гіпотензії, дозволила значно убезпечити виконання оперативних втручань при катехоламінпродукуючих пухлинах надниркових залоз, розширити можливості хірургічного лікування пацієнтів з базедовою хворобою.

Шалімовим О.О. були закладені основи першої вітчизняної трансплантології, спільно з співробітниками Інституту ендокринології НАМН України був розроблений метод ксенотрансплантації культур клітин панкреатичних острівців після хірургічного лікування хронічного панкреатиту.

Одним з пріоритетних напрямків вітчизняної трансплантології, які були засновані О. О. Шалімовим, є одночасна пересадка ниркі та підшлункової залози, як методу лікування пацієнтів з діабетом 1 типу та супутньою нирковою недостатністю.

Велику кількість робіт О. О. Шалімова було присвячено розробці нових методів оперативної хірургії, зокрема: впровадження мінімально інвазивних доступів, нових хірургічних інструментів, вітчизняних гемостатичних матеріалів, атравматичних синтетичних ниток, що розсмоктуються, особливо важливо в хірургії залозистих органів.

Академік О. О. Шалімов в своїй клінічній практиці вперше визначив поняття сучасної персоналізованої хірургії, заснованої не так на лікуванні захворювання, як на підборі індивідуального виду втручання в кожному клінічному випадку, широко відомо його кредо: «Кожному пацієнту – своя операція».

Слід відзначити велику організаційну роботу О. О. Шалімова на посаді головного хірурга Міністерства охорони здоров’я України, його роль у формуванні школи молодих хірургів. Створений О. О. Шалімовим Київський науково–дослідний інститут клінічної та експериментальної хірургії став базою для підготовки великої кількості хірургів з різних регіонів України, які згодом працюють в області ендокринної хірургії. Важливу роль у розвитку хірургії залоз внутрішньої секреції зробив творчий та дружній взаємозв’язок академіка НАМН України О.О.Шалімова з засновником школи ендокринної хірургії членом–кореспондентом НАМН України І. В. Коміссаренко, формуючи плеяду учнів, відомих в Україні та за її межами.

Сьогодні в нашій країні досить велика кількість ендокринних хворих, які потребують хірургічного лікування, збереження та поліпшення якості життя після втручання і, безсумнівно, наукові праці та клінічний досвід О. О. Шалімова ще довгі роки будуть значним внеском у лікуванні пацієнтів України.