Достовірний факт

Під час сну людина спалює більше калорій, чим під час перегляду телевізора.

Прогнозування результатів та оптимізація тактики лікування гострого неспецифічного мезаденіту у дітей

align="center" style="margin-top:0cm;margin-right:.35pt; margin-bottom:2.9pt;margin-left:.7pt;text-align:center;text-indent:-.5pt; line-height:104%">О. І. Юдін, С. В. Веселий

align="center" style="margin-top:0cm;margin-right:8.15pt; margin-bottom:12.65pt;margin-left:8.45pt;text-align:center;text-indent:-.5pt; line-height:105%">Донецький національний медичний університет, м Лиман

Мета дослідження. Оцінити ефективність прогнозування результату та лікування дітей, що хворіють на гострій неспецифічний мезаденіт.

Матеріал та методи. Під нашим спостереженням знаходилися316 дітей з приводу гострого неспецифічного мезаденіту (ГНМ). Пацієнтів жіночої статі було 170 (53,8%), чоловічої статі – 146 (46,2%). Із загальної кількості хворих 22 пацієнти (6,97%) були у віці від 0 до 3 років, 67 хворих дітей (21,20%) від 4 до 7 років, 98 пацієнтів (31,01%) були у віці від 8 до 11 років і 129 пацієнтів (40,82%) були у віці від 12 до 18 років. Серед дослідної групи хворих було 86 дітей (27,2%), яким були проведені оперативні втручання з приводу неускладнених форм ГНМ.

Результати та їх обговорення. На підставі аналізу 205 факторів ризику було відібрано 29 найбільш значущих для прогнозування результату ГНМ. Більшість отриманих показників цінності клінічної інформації узгоджується з даними літератури і відрізняється від них лише тим, що кількісно характеризує тяжкість захворювання. В даному дослідженні були представлені чинники тільки з позитивними значеннями, тобто вони можуть мати тільки негативне значення для прогнозу.

align="left" style="margin-top:0cm;margin-right:-.55pt; margin-bottom:.25pt;margin-left:-.75pt;text-align:left;text-indent:10.85pt">Ряд ознак зустрічався нечасто, проте їх клінічна важливість не викликала сумнівів; значимість цих ознак в балах визначали шляхом евристичної оцінки. Надалі підсумовували прогностичні важливості симптомів, які були виявлені у хворого. Спочатку кількість факторів ризику було трохи більшою. З огляду на небезпеку негативного збільшення суми балів за рахунок застосування взаємопов’язаних ознак, були перевірені кореляційні зв’язки між обраними клінічними показниками. Виявилося, що суттєвий зв’язок існує тільки між кількома факторами. З огляду на евристичну оцінку факторів «самопочуття погане» виражена полідіпсія та «індекс розподілу хворих менш ніж 0,36» була нижче, в карту ризику їх не внесли. Ознаки, що корелюються без змін, залишили. Аналізуючи чинники ризику, звертали увагу на те, що значна їх кількість узгоджується з даними літератури. До них відносяться симптоми, що характеризують клінічні прояви ендотоксикозу: важкий загальний стан, багаторазова блювота, діарея, сухість шкірних покривів, сухість рогівки. Несподівано високою виявилася цифрова оцінка ознаки паратрофія 4,43 бали. Клінічна і прогностична значимість ознаки страждає алергозами не викликала сумнівів. Наявність алергічного фону накладає несприятливий відбиток на всі етапи лікування в хірургічному стаціонарі в цілому до призначення лікарської терапії і течії можливого післяопераційного періоду.

Усі хворі на ГНМ після обстеження та встановлення діагнозу, що було підтверджено результатами дослідження відповідно до рівнів диференційно–діагностичного алгоритму, розпочинали комплексне консервативне лікування. Оперативне втручання у всіх випадках (86 дітей – 27,2%) було виконано за відеохірургічною методикою. Післяопераційні ускладнення після втручань не спостерігали. Всі діти, які лікувалися з приводу ГНМ, одужали.

Висновки. За даними аналізу клінічного перебігу ГНМ більшість випадків (40,8%) спостерігається у віці 8–11 років, із них переважають особи жіночої статі (53,8%). Вивчення факторів ризику та прогнозування перебігу ГНМ у дітей дозволяє оптимізувати лікування, уникнути марної лапаротомії та значно покращити результати лікування.

 

align="left" style="margin-top:0cm;margin-right:425.35pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-2.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:left; text-indent:0cm;line-height:107%">