Достовірний факт

Із прадавніх часів і до XVIII століття одним з основних компонентів зубних паст була сеча: аміак, що міститься в ній, має прекрасні властивості, що очищають. Дотепер аміак входить до складу багатьох зубних паст.

Органозберізаючи оперативні втручання при метастазах в легені у дітей з використанням високочастотного електрозварювання

П. П. Сокур, В. Г. Гетьман, М. М. Багіров, А. В. Макаров,

О.В. Білоконь, Б. О. Кравчук

НМАПО ім. П.Л. Шупика,

Національний інститут раку

Онкологічна патологія у дітей має істотні відмінності від такої у дорослих і значно краще піддається лікуванню. Щорічно в Україні фіксуються 11–12 випадків на 100 тис. населення дитячого віку (до 18 років), що складає близько 1000 онкохворих дітей в рік. Ураження легень (первинне метастатичне чи що виникло в разі прогресування хвороби) є частим явищем в практиці дитячого онколога. Проблема метастазів залишається однією із найактуальніших в дитячої онкології та торакальнії хірургії. Метастазування злоякісних пухлин значною мірою визначає клінічний перебіг, вибір методів лікування та прогноз захворювання. У практиці торакальних хірургів метастатичні ураження легень зустрічаються досить часто. Обумовлено це тим, що органи грудної клітини, особливо легені, є одним з найбільш разливих місць метастазів злоякісних новоутворень. Частота метастазування злоякісних пухлин в легені, за даними різних авторів, варіює до 55,4%, залежно від локалізації та гістологічної структури первинної пухлини. З вдосконаленням хірургічної техніки та післяопераційного лікування, хірурги стали більш активно давати рекомендації щодо резекції легеневих метастазів. На даний час на кафедра торакальної хірургії та пульмонології НМАПО ім. П.Л. Шупика проводиться дослідження з приводу використання високочастотної електрозварки для оперування дітей з метастазами в легені.

Мета дослідження: поліпшення результатів лікування дітей хворих на солідні злоякісні новоутворення з метастатичним ураженням легень.

Предмет дослідження – особливості клінічного перебігу та шляхи підвищення ефективності завчасної діагностики та хірургічного лікування дітей з метастазами в легені.

Матеріал та методи дослідження. Проведено ретроспективне дослідження історій хвороб 124 пацієнтів дитячого віку яким було проведено оперативне втручання на легенях з приводу метастатичного ураження на базі відділенні дитячої торакальної хірургії Київської клінічної лікарні №17 та на базі відділення дитячої онкології Національного інституту раку (м.Київ) за період з 2007 по 2017 рр.

Вік хворих коливався від 5 до 18 років (13,6±4,9), гендерний розподіл представлений як 1:1. Розміри первинної пухлини визначалися на основі проведення комп’ютерної томографії або магнітно–резонансної томографії, з подальшим перерахунком на об’єм. В усіх клінічних випадках для верифікації пухлини була проведена трепан–біопсія так/ або відкрита біопсія. Всі пацієнти отримували стандартну хіміотерапію згідно із схемою. Інтервал від періоду лікування первинної пухлини до виявлення метастазів в легені коливався від 0 до 114 місяців (медіана склала – 31 міс.). Основними критеріями відбору хворих для операції видалення легеневих метастазів були: можливість видалення всіх виявлених метастазів, функціональна операбельність хворого.

В 14 випадках виконувалось оперативне втручання з використанням високочастотного електрозварювання для прецизійного видалення метастазів. Тривалість операцій не перевищувала 2–х годин. Крововтрати та ускладнень як під час оперативного втручання так і після не спостерігалось. В трьох випадках проводилось одночасне видалення метастазів з обох сторін. В 2–х випадках проводилось повторне оперативне втручання з приводу рецидиву захворювання з метастазами легені. Максимальна кількість видалених метастазів у одного хвора склала 26 утворень з правої легені та 24 з лівої.

Висновок: Застосування методу високочастотного електрозварювання живих тканин при повторних оперативних втручаннях дозволило зменшити об’єм інтраопераційної крововтрати, скоротити час оперативного втручання, ускладнень, поліпшити функціональну спроможність легеневої тканини.