Достовірний факт

200 см. – діаметр найбільших сідниць у жінки. Такою масивною п'ятою точкою гордиться жінка африканського племені готтентотів, що страждають стеатопігією – сильним розвитком підшкірного жирового шару на стегнах і сідницях.

КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГІОНАРНОЇ ПРОЛОНГОВАНОЇ ОЗОНОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНО-ГАНГРЕНОГЗНУ ФОРМУ СИНДРОМУ СТОПИ ДІАБЕТИКА

Фундюр В. Д., Якобчук С. О., Гродецький В. К.

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Порушення гемоциркуляції дистальних відділів нижніх кінцівок, призводять до патологічного симптомокомплексу, який об'єднується поняттям "синдром стопи діабетика" (ССД). Незважаючи на певні успіхи, результати хірургічного лікування зазначеної категорії хворих не можуть бути визнані задовільними. Недостатньо вивченими залишаються питання впливу регіонарної внутрішньоартеріальної озонотерапії, поєднаної з локальним озонуванням ранової поверхні на перебіг репаративного процесу при ішемічно-гангренозній формі ССД.

Мета дослідження. Обґрунтувати ефективність застосування регіонарної про­лонгованої внутрішньоартеріальної озонотерапії.

За період із 2010 по 2014 рік у хірургічному відділенні №1 ЛШМД м. Чернівці спостерігали -115 пацієнтів із ССД. З них чоловіків 74 ( 64%), жінок 41 (36%). Хворих розподілили на дві групи. До основної групи увійшли 56 (48%) пацієнти. Контрольну групу склали 59 (52%) особи. Стандартизацію проявів цукрового діабету здійснювали за допомогою класифікації В. Г. Баранова (1984) у модифікації В. П. Комісаренка та співавторів (1984). В обох групах за клінічним перебігом виз­началася II тип цукрового діабету. Найбільша кількість хворих (84 пацієнти) була віком 65-74 роки (80%).

Хворі, яким пролонговано проводилась озонотерапія після 1-2 процедур, відмічали зменшення болю, більш швидке регресування набряку, інфільтрації та гіперемії навколо ран. Після 3 4 процедур, знижувалася температура тіла, покра­щувалися показники аналізів крові, сечі, зменшувалася тахікардія, нормалізувався сон, апетит. У контрольній групі ці показники стабілізувалися лише на 12-14 -й день стаціонарного лікування.

Проведені дослідження ультраструктури макрофагів при озонотерапії свідчать про роль алотропної форми кисню (О3) як стимулюючого чинника на їх функціональну активність, так і сприятливої елімінації цих клітин переважно через генетично запрограмовану клітинну смерть (апоптоз), що має істотне значення в регуляторних механізмах запального процесу.

Під впливом озонотерапії часто (у порівнянні з контролем) виявлялися клітини, що перебувають на різних стадіях апоптозу. Крім початкових ознак, можна було спостерігати і розгорнуту фазу цього процесу з визначеною конденсацією залишків ядра та органел клітин з початковими проявами формування апоптичних тілець.

Крім того, при озонотерапії в деструктивно змінених макрофагах визначалися ознаки зниження синтезу структурних білків — зменшення розмірів клітинного яд­ра з відсутністю в ньому гранулярного компонента, мала кількість вільних рибосом і полісом, що також характерно для програмованої смерті клітини.

Стимуляція функціональної активності макрофагів під впливом озону, а також наявність деструктивних змін у таких клітинах без некротизуючих ушкоджень мо­же бути пояснена включенням механізму апоптозу як позитивного чинника в регу­ляції місцевого гомеостазу на завершенні запальної (ексудативної) фази ранового процесу.

Висновки

Застосування регіонарної пролонгованої озонотерапії в комплексному ліку­ванні ССД покращує клінічну симптоматику, стабілізує показники вуглеводного обміну, стимулює обмінні та біоенергетичні процеси в організмі пацієнтів із ССД.

Визначений стан функціональної активності макрофагів під впливом озону, а також наявність деструктивних змін у таких клітинах без некротизуючих ушкод­жень може бути пояснений включенням механізму апоптозу як позитивного чин­ника в регуляції місцевого гомеостазу на завершенні запальної (ексудативної) фази ранового процесу.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

василько-луговийДія: Сечогінну, жовчогінну, протизапальну, знеболюючу, застосовується при водянці, жовтяниці, затримці...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...
герань-кімнатнаСиноніми: пеларгонія, журавлиний ніс, лелекаДія: Протизапальну, антибактеріальну, знеболюючу, в'яжучу,...