Достовірний факт

Очне яблуко людини містить 3,5 відсотка солі.

ПОВТОРНІ ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ З ПРИВОДУ УСКЛАДНЕНОГО ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ

Суходоля А. І., Петрушенко В. В., Суходоля С. А.

Вінницький національний медичний університеті мені М. І. Пирогова

Хронічний панкреатит (ХП) — це безперервне рецидивуюче запальне захворю­вання, що характеризується прогресуючими та незворотніми морфологічними змінами в підшлунковій залозі (ПЗ) і призводить до постійного больового синдро­му та погіршення її функції. Подальший розвиток хвороби ускладнюється цукровим діабетом, стеатореєю, втратою маси тіла і, як результат, зниження якості життя хво­рих з ХП.

Мета: вивчити та проаналізувати результати диференційованого підходу до опе­ративного лікування ускладнених форм ХП, використовуючи інвазивні та неінвазивні методи обстеження.

Проведено аналіз результатів хірургічного лікування 170 пацієнтів з ускладне­ним ХП, які знаходились на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні Хмельницької обласної лікарні з 2006 по 2014 рік. Чоловіків було 122 (71,7%), жінок 48 (28,3%). Пацієнтам виконувались неінвазивні (МСКТ, УЗД, Ио, біохімічні аналізи крові, сечі та асцитичної рідини, фекальної еластази—1) та інвазивні (ЕРХПГ, інтраопераційна пункційна панкреатовірсунгографія) методи обстеження, які дозволяли встановити та підтвердити діагноз. Показами до хірургічного лікування були на­явність больового синдрому, що вимірювався згідно міжнародного опитувальника MOSSF—36 та ВАШ, дилятованого головного панкреатичного протоку, рідинних ут­ворень, компресії дванадцятипалої кишки та термінального відділу холедоха. В більшості хворих була екзокринна недостатність ПЗ, що підтверджувалась шляхом визначення фекальної елестази. Спектр хірургічної допомоги передбачав виконан­ня дренуючих, резекуючих та комбінованих оперативних втручань, що відповіда­ють світовим стандартам лікування ускладнених форм ХП.

Більшість пацієнтів поступили та були прооперовані в плановому порядку. У 82 (48%) пацієнтів, з рідинними утвореннями проводилась інтраопераційна пункцій на панкреатовірсунгографія, що дозволило у 50 (61%) з них виявити сполучення кісти з дилятованим протоком. Операція Пєстова—Джилпсі виконана у 60 (35,3%), операція Фрея у 20 (11,8%), операція Бегера у 4 (2,4%), панереатодуоденальна ре­зекція (операція Whipple) виконана у 13 (7,6%), дистальна резекція ПЗ у 7 (4,2%), дренування рідинних утворень у 41 (24%) пацієнта. При панкреатичному асциті та плевриті, у 8 (4,7%) пацієнтів, ми формували керовану зовнішню панкреатичну но­рицю з послідуючим її радикальним усуненням шляхом накладання панкреатоєюноанастомозу. Операція Ізбіцкі виконана у 7 (4,2%) пацієнтів. У 30 (17,6%) ви­падках декомпресії ДПК та холедоха виконувались повторні операції — формували обхідний гостро—ентеро та холедохо—ентеро анастомоз на попередньо залишеній довшій Ру—петлі.

В ургентному порядку поступили 10 (6%) пацієнтів із загостренням хронічного панкреатиту — виконано розкриття та дренування запливів. З часом у 5 (50%) з них сформувалася стійка зовнішня панкреатична нориця з дебітом соку 350—800 мл на добу. Даним хворим виконувались повторні оперативні втручання з закриття но­риці шляхом ліквідації її, візуалізації вірсунгового протоку та накладання панкреато—єюноанастомоза на Ру петлі.

Висновки

ХП є досить складною патологією, що вимагає комплексного широкого обсте­ження та надання кваліфікованої хірургічної допомоги. Як правило, спостерігаючи пацієнтів у динаміці, можемо стверджувати про необхідність етапності оператив­них втручань та інтенсивну медикаментозну підтримку у подальшому, так як ХП ча­сто рецидивує та прогресує.

Лікарські рослини

дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
живокіст-польоваДія: Шлунково-кишкова, інсектицидну, застосовується при розладах кишечника, проти комах-паразитів. ...
pustirnik   Трава пустирника Пустирник – рослина сімейства губоцвітих, яке є також багаторічним...