Достовірний факт

У світі щорічно 9 мільйонів людей занедужують туберкульозом.

СПОСІБ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СИНДРОМУ СТОПИ ДІАБЕТИКА

Польовий В. П., Сидорчук Р. І., Волянюк П. М., Карлійчук О. О.

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Розповсюдженість некротичних уражень стоп серед хворих на цукровий діабет (ЦЦ) становить 5—11%. Приблизно 50% після загоювання упродовж наступних 12 міс рецидивують. Цослідження даного патологічного процесу в експерименті вима­гає створення адекватної клінічному прототипу моделі. Метою дослідження є роз­робка адекватної клінічному прототипу експериментальної моделі синдрому стопи діабетика.

Робота виконана на 75 статевозрілих білих щурах лінії Wistarмасою 180—250 г. Діабет формували в/очеревинним уведенням 5% розчину аллоксану 170 мг/кг маси після 24 годинного голодування. На другий етап досліду брали щурів з рівнем глікемії більше 16 ммоль/л. Гнійно—запальне вогнище моделювали на 13—й день у міжлопатковій зоні піддослідних тварин методом імплантації силікогелевого кон­тейнеру з сумішю аеробних та анаеробних мікроорганізмів за допомогою капшуко­вого шва.

Встановлено вірогідну більшу чутливість щурів чоловічої статі до аллоксан— індукованого діабету ніж жіночої (P<0,05). Кількість експериментальних щурів, що померли на І етапі експерименту склала 17 тварин (22,7%), кількість тварин у яких не розвинувся ЦД — 10 (13,3%). Гнійно—запальне вогнище на фоні гіперглікемії бу­ло сформоване у 48 тварин (64%). Порівняння експериментальної моделі до відповідного клінічного прототипу відбувалося шляхом візуальної оцінки трофічної виразки та патоморфологічних і мікроскопічних змін у ній. Адекватна модель відповідно до клінічного прототипу сформована у 32 тварин (66,7%). Вико­ристання запропонованого методу на фоні гіперглікемії дозволяє сформувати адек­ватні патоморфологічні зміни у тварин. Недоліком моделі є неврахування нейропатичних змін у тканинах.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...