Достовірний факт

Кількість волосся на тілі людини й шимпанзе приблизно однакова. Різниця в їхній якості.

ЗАСТОСУВАННЯ АДСОРБОВАНОЇ ФОРМИ АНТИБІОТИКА В КОМПЛЕКСНОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ М'ЯКИХ ТКАНИН

Польовий В. П., Сидорчук Р. І., Кулачек Я. В., Петрюк Б. В.

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Метою даного дослідження було дослідити ефективність місцевого застосування адсорбованого антибактеріального препарату в хірургічному лікуванні гнійно—не­кротичних процесів м'яких тканин (ГНПМТ).

У дослідженні взяли участь 175 хворих на різні ГНПМТ. Основну групу утворили 30 хворих (середній вік 64,15±12,79 р.) з гнійними ранами і трофічними виразками у фазі ексудації. У пацієнтів основної групи застосовували аплікаційний сорбент, з іммобілізованим на ньому антибіотиком — препарат "Гентаксан" (ЗАТ "БХФЗ", Ук­раїна), який є комбінованим антимікробним препаратом пролонгованої дії для місцевого застосування і містить гентаміцину сульфат, кремнійорганічний сорбент — поліметилсилоксан і координаційну сполуку цинку з триптофаном. Контрольну групу утворили 145 хворих (середній вік 65,10+8,89 р.), в яких для хірургічного ліку­вання ран і трофічних виразок у фазі ексудації застосовувалися розчини антисеп­тиків (0,02% р—н декасану, р—н димексиду 1:4 місцево). Стратифікацію (терціацію) пацієнтів контрольної і дослідної груп здійснювали за статтю та віком (18—30, 31 — 50, >50).

Аналіз розрахованих даних середньої тривалості госпіталізації, виявив, що найбільший ліжкодень характерний для хворих на ГНПМТ жіночої статі середньої вікової категорії. Найнижча тривалість стаціонарного лікування спостерігалась у хворих молодшого віку. При лікуванні гентаксаном (основна група) грануляційна тканина розвивалася в середньому на 4,12+0,15 добу, вірогідно швидше, ніж у кон­тролі (P<0,05). У 10 (50,0%) хворих основної групи в цьому періоді виявлені соко­виті грануляції. У 8 (40,0%) хворих були в'ялі грануляції, а соковиті грануляції з'яви­лися на 6,22+0,32 добу. І лише у 2 (10,0%) хворих грануляції були відсутні протягом перших 14 діб, але з'явилися протягом наступних 7 діб лікування. Очищення рани відбувалося в середньому на 3,43+0,44 добу, зменшення розмірів рани щодня прохо­дило на 1,3+0,09 см.

Концентрація глюкози крові, впродовж початкового періоду лікування (1—10 діб) була найвищою у хворих жінок контрольної групи, середньої вікової категорії, а також у всіх хворих старшої вікової категорії, окрім жінок дослідної групи. При цьому середні значення коливалися в межах фізіологічної норми. У хворих старшо­го та середнього віку концентрація глюкози, загалом була вищою, ніж у молодих. У подальшому концентрація глюкози крові дещо зростала в усіх групах досягаючи 10—12 ммоль/л. Найвищої максимальної концентрації глюкози в процесі лікування досягали показники в контролі у жінок старшої вікової групи.

Найбільший позитивний лікувальний ефект (зменшення терміну стаціонар ор­ного лікування, корекція лейкоцитарної реакції, пришвидшення появи грануляцій та терміну очищення ран) при застосуванні комбінованого препарату спостерігали у хворих середньої та старшої вікових груп. Місцеве застосування при гнійно—не­кротичних процесах м'яких тканин комбінованого антимікробного препарату про­лонгованої дії, що містить гентаміцину сульфат, поліметилсилоксан і коорди­наційну сполуку цинку з триптофаном обмежено впливало на системний мета­болізм вуглеводнів.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...