Достовірний факт

Смаковий рецептор у людини живе 10 днів.

ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНІ ПРОЦЕСИ М'ЯКИХ ТКАНИН НА ФОНІ ТРОФІЧНИХ ЗМІН ЗА ДАНИМИ КЛІНІКИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кулачек Ф. Г., Польовий В. П., Сидорчук Р. І., Паляниця А. С., Райляну С. І.

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

У клініці загальної хірургії БДМУ під нашим спостереженням упродовж 2012— 2013 років знаходилось 215 хворих на гнійно-некротичні процеси м'яких тканин (ГНПМТ) з обтяженим загальним станом, що були розподілені на дві групи. Першу групу склали 120 (55,8%) хворих віком від 28 до 77 років (середній вік склав 62,03±12,35 років), яким місцево застосовувалися у фазу ексудації препарати "Гентаксан" і "Нітацид", а також "Актовегін" у фазу грануляції. Другу групу склали 95 (44,2%) пацієнтів віком від 29 до 83 років (середній вік 64,73±10,52 років), яким місцево застосовувалися розчин декасану та мазь "Левомеколь".

Серед пацієнтів першої групи жінок було 51 (42,5%), чоловіків — 69 (57,5%), пе­реважали пацієнти старше 55 років — 93 (77,5%) хворих. Серед пацієнтів другої гру­пи жінок було 46 (48,42%), чоловіків — 49 (51,58%). В першій групі також переважа­ли пацієнти старше 55 років — 80 (84,21%) хворих. Серед пацієнтів першої групи пе­реважали хворі на ЦД середнього ступеню важкості, тривалістю понад 5 років — 78 (65%), більшість чоловіки — 51 (42,5%), середній вік хворих 63,38+7,18 років, з них 54 (45,0%) хворих з СДС змішаної форми. Хворих на ХАН — 9 (7,5%), усі чоловічої статі, середній вік хворих 70,33±5,77 років. Хворих на ХВН було 33 (27,5%), з них більшість — 24 (20,0%) хворих — жінки, середній вік 52,98+9,34 років. Серед пацієнтів другої групи також переважали хворі на ЦД середнього ступеню важкості, тривалістю понад 5 років, — 69 (72,63%), з них незначно переважали жінки — 36 (37,90%), середній вік становив 63,38+7,13 років, з них 48 (50,53%) хворих з СДС змішаної форми. Хворих на ХАН — 11 (11,58%), переважно чоловічої статі — 10 (10,53%), середній вік хворих становив 70,33+5,77 років. Хворих на ХВН було 15 (15,79%), незначно переважали жінки — 9 (9,47%) хворих, середній вік становив 52,98+9,34 років.

Серед пацієнтів, хворих на ЦД, в обох групах застосовувалася інсулінотерпія. У першій групі інсулін застосовувався у 60 (76,92%) хворих, на противагу другій групі, де інсулін застосовувався лише у 40 (42,10%).

Серед ГНПМТ у пацієнтів першої групи переважали гнійні рани — 42 (35,0%) хворих, трофічні виразки — 39 (32,5%) та гангрена пальців стоп — 39 (32,5%); також було 3 (2,5%) хворих з карбункулами. Серед ГНПМТ у пацієнтів другої групи також переважали гнійні рани — 18 (18,95%), трофічні виразки — 21 (22,11%) та гангрена пальців стоп — 33 (34,74%); також траплялися хворі з карбункулом — 2 (2,11%), гнійною остеоартропатією — 3 (3,16%), післяін'єкційним абсцесом — 4 (4,21%), флегмоною кінцівки — 6 (6,32%); по 1 хворому (1,05%) було з абсцесом, панарицієм та абсцедуючим фурункулом.

В обох групах застосовувалося фізіотерапевтичне лікування (ФТЛ) — УФО ура­женої ділянки, магнітотерапія, діадинамотерапія на поперекову ділянку при ХАН. У першій групі ФТЛ застосовувалося у 30 (25,0%), у другій ФТЛ застосовувалося у 29 (30,52%). Оперативне лікування проведено у 48 (40,0%) хворих першої групи та у 56 (58,95%) хворих другої..

Серед оперативних втручань у першій групі переважали екзартикуляція пальця (27 (22,5%) хворих) та некректомія (23 (24,21%) хворих), також зустрічались роз­криття гнійника (у 3 (2,5%) пацієнтів), резекція стопи (у 3 (2,5%) хворих). Серед опе­ративних втручань у другій групі переважали екзартикуляція пальця (у 23 (24,21%) хворих), некректомія (у 13 (13,68%) хворих) і розкриття гнійника (у 15 (15,79%) хво­рих), також зустрічались резекція стопи (у 5 (5,26%) хворих) і ампутація нижньої кінцівки (1 (1,05%).

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

алое-звичайне-віраДія: апетитне, що покращує травлення, проносне, жовчогінний, сильну тонізуючу, протизапальну,...
аралія-манчжурскаяСиноніми: Аралія висока, шип-дерево, чортове дерево.Дія: Збудливу, тонізуючу, загальнозміцнюючу,...
жеруха-лікарськаДія: Вітамінний, проносний, застосовується при цинзі, недокрів'ї, нирково-кам'яної хвороби, хворобах...