Достовірний факт

У звичайній ріпі вітаміну “С” більше, чим в апельсинах і лимонах.

ЛАПАРОСКОПІЧНІ РЕЗЕКЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Копчак К. В., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Андронік С. В., Перерва Л. О. , Квасівка О. О., Зубков О. О., Хомяк А. І., Ткачук О. С.

Національний інститут хірургії і трансплантології імені О. О. Шалімова

НАМН України

Широке розповсюдження сучасних технологій та мініінвазивної хірургії, сприяє активному розвитку лапароскопічної хірургії підшлункової залози з розробкою но­вих методик, та технічних підходів до операцій.

Мета. Покращити безпосередні та віддалені результати резекцій підшлункової залози з лапароскопічного доступу.

За період з 2009 до 2015 року нами виконано 26 резекційних операцій на підшлунковій залозі з лапароскопічного доступу: 11 дистальних резекцій підшлун­кової залози (з них 2 зі збереженням селезінки), 10 енуклеацій пухлин, 4 панкреатодуоденальні резекції (ПДР) та 1 центральну резекцію підшлункової залози. Чо­ловіків було 6, жінок — 20, середній вік пацієнтів — 43,3 років. Розподіл за нозологіями був наступний: нейроендокринні пухлини — 12, серозні кістозні пухлини — 6, муцинозні кістозні пухлини — 3, аденокарциноми дистального відділу загальної жовчної протоки — 2, аденокарцинома великого соска ДПК — 1, аденокарцинома голівки підшлункової залози — 1, дисонтогенетична кіста підшлункової залози — 1. Результати виконаних втручань порівнювали з 66 відкритими дистальними резекціями та 21 відкритими енуклеаціями пухлин підшлункової залози, виконаними за цей же проміжок часу.

Дистальні резекції. Середня тривалість операції склала 262,7±100 хвилин, серед­ня крововтрата — 513,6±363,4 мл (статистично не відрізнялися від групи відкритих операцій), середня тривалість перебування в стаціонарі після операції склала 13,0±10,4 доби (достовірно нижча ніж в групі відкритих операцій, P=0,04, U=158).

Енуклеації пухлин. Середня тривалість операції склала 94,5±37,5 хвилин (до­стовірно нижча ніж в групі відкритих операцій, P=0,04, U=18,5), середня крововтра­та — 80±175,1 мл (достовірно нижча ніж в групі відкритих операцій, P=0,01, U=10,5), середня тривалість перебування в стаціонарі після операції — 10,6±13,0 доби (до­стовірно нижча ніж в групі відкритих операцій, P=0,04, U=13,5).

Панкреатодуоденальні резекції. Середня тривалість склала 442,5±51,2 хвилин, се­редня крововтрата — 650±310,9 мл, середня тривалість перебування в стаціонарі після операції — 17,0±8,0 доби.

Тривалість центральної резекції була 210 хвилин, крововтрата 300 мл; пацієнтка виписана на 15 добу після операції.

Рівень конверсії склав: при дистальній резекції — 21,4% (3 пацієнти), при ПДР — 42,9% (3 пацієнти), при центральній резекції була 1 конверсія, при енуклеаціях конверсій не було.

При дистальних резекція підшлункової залози ускладнення виникли у 3 пацієнтів — 2 гострий післяопераційний панкреатит кукси підшлункової залози (18,2%) та 1 серома післяопераційної рани (9,1%). При енуклеаціях пухлин усклад­нення виникли у 2 пацієнтів у формі гострого п/о панкреатиту (20%). При панкреатодуоденальних резекціях гострий п/о панкреатит розвинувся у 3 пацієнтів (75%). Повторної операції (релапароскопія, дренування черевної порожнини) потребува­ла 1 пацієнтка після енуклеації пухлини підшлункової залози, у зв’язку з наявністю гострого парапанкреатичного скупчення рідини. Летальних випадків не було.

Ми не знайшли статистично достовірної різниці при порівнянні рівнів післяо­пераційних ускладнень відкритих та лапароскопічних операцій.

Висновки

Резекційні оперативні втручання на підшлунковій залозі з лапароскопічного до­ступу безпечно можуть бути виконані в обмеженого кола пацієнтів. Перевагою ла­пароскопічного оперативного втручання є швидка реабілітація пацієнтів.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...