Достовірний факт

Волосся на бороді – найбільш швидкозростаючі волоси в людини. Якби чоловіки ніколи не збривали це волосся, то їх довжина до кінця життя становила б близько 2,1 метра.

ПОЄДНАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВАКУУМ-КАВІТАЦІЙНОЇ САНАЦІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОЇ ГНІЙНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Шкварковський І. В., Антонюк Т. В., Гребенюк В. І.

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Гострі гнійно—некротичні процеси м'яких тканин (абсцеси, флегмони, карбун­кули, нагноєння післяопераційних ран, нагноєні гематоми) належать до категорії хірургічної патології, яка має критично високі рівні захворюваності, схильність до генералізації та рецидивного перебігу. Ускладнення, які супроводжують гнійно—не­кротичні процеси, збільшують показники летальності, обсяг витрат на лікування, кількість додаткових діб, проведених у стаціонарі.

Мета дослідження. Поліпшити результати хірургічного лікування гострих гнійно—некротичних процесів м'яких тканин шляхом використання вакуум— кавітаційної санації із застосуванням антисептика та розчину сорбенту.

На базі хірургічного відділення № 1 КМУ "Лікарня швидкої медичної допомоги” м. Чернівці проведено лікування 102 осіб з гострими гнійно—некротичними проце­сами м'яких тканин. Всіх пацієнтів розподілено на дві основні групи та групу кон­тролю. Група І, що включала в себе 36 пацієнтів, яким проводили ультразвукову кавітацію рани з вакуумною терапією та заливкою антисептиком "Октенісепт"; та ІІ група, що включала в себе 34 пацієнти, яким проводили ультразвукову кавітацію ра­ни з вакуумною терапією та заливкою розчином сорбенту "Полісорб МП. У групі контролю було 32 пацієнти, яким проводили лікування за загальноприйнятими ме­тодиками згідно зі стандартами та протоколами ведення хворих з відповідною но­зологією.

При аналізі розподілу хворих за нозологічними формами привертає увагу те, що більшість пацієнтів лікувалися з приводу абсцесів різної локалізації — 51, флегмони стегна — 16 та карбункулів — 11. У 7 осіб була флегмона тулуба, 6 пацієнтів — з нагноєням післяопераційної рани, у 5 пацієнтів — нагноення гематоми, 4 — з флегмо­ною гомілки і по 1 пацієнту — з флегмоною стопи та флегмоною передплічча.

При надходженні всім пацієнтам було проведено оперативне лікування. Усім пацієнтам основних підгруп, окрім вищеописаного консервативного лікування, проводили ультразвукову кавітацію та вакуумну терапію із заливкою ран антисепти­ком або сорбентом. Застосовували спосіб лікування гнійної рани кавітаційно—ваку­умним методом за розробленою методикою (патент України на корисну модель № 73129, опублікований 10.09.2012, Бюл №17).

У контрольній групі пацієнтів лікування передбачало загальноприйнятий ком­плекс, який застосовується у хворих із гнійно—некротичними процесами м'яких тканин.

У післяопераційному періоді досліджували інтенсивність больового синдрому, термін очищення рани, кількість та характер ранового ексудату, наявність перипроцесу (набряк, гіперемія), наявність та характер грануляцій, епітелізацію, швидкість загоєння рани, динаміку кількості мікробних тіл у біоптаті рани, мазки—відбитки ранових поверхонь, тривалість післяопераційного ліжко—дня.

Висновки

Використання запропонованого способу — ефективний засіб у комплексному лікуванні хворих із гострими гнійно—некротичних процесами різної етіології, що може бути рекомендований для використання практичними лікарями. Ультразвуко­ва кавітація та вакуумна терапія добре переноситься хворими, побічні ефекти при застосуванні мінімальні. Вакуум—кавітаційна санація може використовуватися на будь—якій стадії ранового процесу. Застосування методу сприяло більш швидкому очищенню рани, зменшенню мікробної контамінації, зменшенню площі ранової поверхні, пришвидшенню розвитку грануляційної тканини і процесу епітелізації. Використання розробленого методу лікування гострих гнійно—некротичних про­цесів дозволило скоротити термін стаціонарного лікування на 5—8 діб.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...