Достовірний факт

Починаючи з 30 років, ріст людини може зменшуватися.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ КРОВОТЕЧ

Шепетько Є. М., Дзюбановський І. Я., Шапринський В. О., Грубнік Ю. В., Ганжий В. В., Нікішаєв В. І., Іващук О. І., Шуляренко В. А., Рачкевич С. Л., Гармаш Д. О., Козак Ю. С., Чешук Є. В.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Одеський національний медичний університет, Запорізький державний медичний університет, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Проблема лікування шлунково—кишкових кровотеч (ШКК) залишається акту­альною і донині і це обумовлено як зростанням частоти виразкових та невиразкових кровотеч, так і різними поглядами на ефективніть консервативного і оператив­ного лікування. В даний час частота кровотеч з верхніх відділів шлунково—кишко­вого тракту становить 44—150 на 100 тис. дорослого населення в рік: в Україні — 47 на 100 тис. на рік, у країнах Європи — 48 —160 на 100 тис. на рік, у США — 150 на 100 тис. на рік, до того ж зростає і число екстрених операцій.

Мета. Покращення результатів лікування гострих ШКК застосуванням сучасних інноваційних технологій.

Проведено аналіз 65939 хворих з гострими ШКК, що лікувалися в провідних Центрах шлунково—кишкових кровотеч України, за період з 1982р. по 2014р. Робо­та присвячена розробці та широкомасштабному впровадженню нового унікально­го напрямку лікування гострих ШКК з пріоритетним застосуванням інноваційних методів ендоскопічного і лапароскопічного гемостазу в поєднанні з використанням сучасних інгібіторів протонної помпи, органозберігаючих і органозаощаджуючих оперативних втручань, інтервенційної радіології, гемо поетичних стовбурових клітин.

Розроблено нові та удосконалено існуючі електрохірургічні, відеоендоскопічні і лапароскопічні методи гемостазу, методи селективної емболізації при кровотечах з стравохідних флебектазій, ендоскопічної локальної гастроімунотерапіі з впровад­женням їх у практику охорони здоров'я. З'ясована динаміка показників регіонарного кровотоку слизової оболонки гастродуоденальної зони, морфологічних і імуноморфологічних змін периульцерозної зони та їх роль в патогенезі виразкових і невиразкових кровотеч, що дало можливість модифікувати існуючі органозберегаючі і моделювати органозаощаджуючі пілороантрумзберігаючі операції на шлунку з ви­користанням розроблених оригінальних конструкцій, лазерних технологій, елект­розварювальних зшивачів, ультразвукового скальпеля, гемопоетичних стовбурових клітин. Розроблено операції формування штучних тонкокишкових резервуарів після гастректомії при гострокоровоточивому раку шлунка з включенням дванадця­типалої кишки.

Застосування інноваційних технологій у лікуванні хворих з гострими ШКК в спеціалізованих центрах шлунково-кишкових кровотеч України сприяло знижен­ню кількості ранніх рецидивів кровотеч у 2,3 рази, збільшенню в 2,1 рази органозберігаючих і в 2,2 рази органозаощаджуючих операцій, зниження загальної леталь­ності при виразкових гастродуоденальних кровотечах в 2,8 рази, післяопераційної — в 4,2 рази, загальної летальності при гострих ШКК — в 2,2 рази.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...