Достовірний факт

У жінок від народження нюх розвинений краще, ніж у чоловіків

СТАДІЙНИЙ ПІДХІД ДО КОНСЕРВАТИВНОЇ КОРЕКЦІЇ ЧЕРЕВНОГО ТИСКУ ПРИ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Теплий В. В., Колосович А. І.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київська міська клінічна лікарня № 4

Внутрішньочеревна гіпертензія (ВЧГ) може призвести до синдрому черевної по­рожнини (СЧП) — потенційно летального ускладнення. Останнє виникає як у про­оперованих, так і не оперованих хворих. Причини підвищення внутрішньочерев­ного тиску (ВЧТ) різні, але в усіх випадках змінюється співвідношенням об'ємів че­ревної порожнини та її вмісту. Безумовно, спосіб корекції ВЧГ суттєво залежить від етіології даного ускладнення. Проте в усіх випадках Всесвітня асоціація по вивчен­ню абдомінального компартмент—синдрому (WSACS) рекомендує починати ко­рекцію гіпертензії в черевній порожнині з нехірургічних заходів.

Мета — визначити стадійність підходу до нехірургічної корекції підвищеного внутрішньочеревного тиску.

До дослідження залучено 25 хворих віком 32—73 роки з клінічними ознаками ВЧГ та підтвердженим підвищення ВЧТ. Останній оцінювали шляхом вимірювання тиску в сечовому міхурі (ТСМ) з використанням вдосконаленої нами системи. При­чиною ВЧГ у 14 хворих був гострий панкреатит, у 5 — паралітична кишкова не­прохідність на фоні розповсюдженого гнійного перитоніту, у 2 — парез кишечника, викликаний нирковою недостатністю і у 4 — швидко прогресуючий асцит внаслідок цирозу печінки та портальної гіпертензії. Підйом ВЧТ у 18 прооперованих хворих зареєстрований через 2—5 діб після хірургічного втручання, 7 пацієнтів не були по­передньо оперовані.

Для ранньої діагностики ВЧГ спиралися не тільки на її клінічні ознаки, а у пацієнтів з груп ризику кожні 6 годин проводили моніторинг ТСМ. Якщо він пере­вищував 163 мм вод. ст., починали комплекс заходів по його зниженню. Всі нехірургічні методи були спрямовані на зменшення об'єму черевного вмісту або комплаєнсу передньої черевної стінки. Консервативні заходи застосовували по­етапно, намагаючись підтримувати ВЧТ < 200 мм вод.ст. У разі недостатньої ефек­тивності переходили до наступного етапу. Вибір конкретного заходу в межах кож­ного з етапів залежав від етіології ВЧГ та конкретної клінічної ситуації. У пацієнтів на штучній вентиляції легень (ШВЛ) перший етап починали з регулювання режиму роботи апарату ШВЛ (зменшення об'єму вдиху зі збільшенням частоти дихання). У 9 випадках вдалось знизити ВЧТ в середньому на 18,8 ± 2,6 мм вод.ст. (p<0,001). Для підвищення комплаєнсу передньої черевної стінки контролювали адекватність знеболення та седації, видаляли компресійні пов'язки та бандажі. Для зменшення об'єму черевного вмісту у пацієнтів з парезом кишечника намагалися досягти мак­симально ефективного дренування шлунку, вводили прокінетики та в максималь­них дозах симетикон. Паралельно оптимізували об'єм інфузійної терапії, намагаю­чись зробити водний баланс нульовим, а при можливості — негативним. У4 хворих з прогресуючим асцитом для зниження ВЧТ достатньо було виконати лапароцентез. Загалом заходи першого етапу виявились ефективними у 15 (60%) обстежених. У 10 хворих перейшли до заходів другого етапу. При парезі кишечника до мінімуму зменшили зондове ентеральне харчування, виконували клізми. У 4 хворих на гос­трий панкреатит під УЗД контролем черезшкірно дренували рідинні накопичення. При інфузійній терапії використовували гіпертонічні розчини. У стабільних пацієнтів — діуретики. Застосувати засоби третього етапу вимушені були у 4 хворих. їм виконана епідуральна анестезія, призупинено було ентеральне харчування. В 2 випадках це дозволило стабілізувати ТСМ на рівні нижче 200 мм вод.ст. У зв'язку зі зростанням ВЧТ (> 270 мм вод.ст.) у 2 (8%) хворих виконане хірургічне видалення секвестрів та рідинних накопичень з формуванням декомпресійної лапаростоми. Викорастаний нами етапний підхід в цілом відповідає останнім рекомендаціям WSACS.

В більшості випадків (60% хворих) заходів першого етапу було достатньо для зниження ВЧТ. Стадійний підхід дозволив уникнути формування лапаростомії у 92% хворих, а також використати для зниження ВЧТ мінімально необхідну кількість про­цедур.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
komirnik   Корисні властивості комірника У листі комірника знаходиться аскорбінова кислота, в квітках...
горець-перцевий-водяний-перецьСиноніми: Лісова гірчиця, Репніков, Чечина трава, горець водяний, гірчак перцевий, жаб'яча трава.Дія:...