Достовірний факт

80% жінок вважають, що їм зраджують їхні партнери.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ ТОНКОКИШКОВУ НЕПРОХІДНІСТЬ

Скрипко В. Д, Клименко А. О., Гончар М. Г.

Івано-Франківський національний медичний університет

При ГТКН виникає стресова ситуація, яка супроводжується ішемією та гіпоксією. Наступають відповідні зрушення в перерозподілі вмісту мікроелементів в тканинах, що є важливим фактором в стимуляції формування компонентів неспецифічних при нормальній життєдіяльності, зумовлюючи наростання ендотоксикозу та відповідні прояви гостроти клінічного перебігу патологічного процесу.

Мета. Покращити результати лікування хворих на ГТКН шляхом розробки нових методів корекції ендогенної інтоксикації.

В основу клінічного етапу дослідження покладено результати комплексного об­стеження 202 осіб хворих на странгуляційну ГТКН, які перебували на стаціонарно­му лікуванні у хірургічному відділенні Івано—Франківської центральної міської клінічної лікарні протягом 2009—2014 років. Групою контролю були 30 практично здорових осіб. Серед обстежених хворих чоловіків було — 98 (48,5%), а жінок — 104 (51,5%). По віковому цензу найбільша кількість пацієнтів — це особи зрілого віку (45,0%). Оперативне втручання було направлено на ліквідацію непрохідності і бо­ротьбу з ендогенною інтоксикацією. Хворі були розподілені на 2 групи: І групу скла­ли 100 хворих з ГТКН, комплексне лікування яких проводилось згідно до рекомен­дацій МОЗ України від 02.04.2010 р. № 297. Другу групу склали 102 пацієнти з ГТКН у яких додатково до загальноприйнятого лікування застосовували препарат "Реамберин", основною діючою речовиною якого є бурштинова кислота. Препарат вво­дили довенно крапельно 400 мл на добу. Курс лікування складав 7 діб. Концентрацію мікроелементів Fe, Zn, Cuв цільній крові та сироватці крові визначали методом атомно—абсорбційної спектрометрії на апараті С—115 ПК.

Концентрація заліза в цільній крові хворих І групи до лікування достовірно зни­жувалась у 1,36 рази в порівнянні з групою норми, тоді як рівень сироваткового заліза в 1,5 рази перевищував його вміст в порівнянні з нормою. Застосування стан­дартного лікування у І групі хворих сприяло поступовому підвищенню рівня заліза в крові та зниженню концентрації його в сироватці, проте нормалізації даних по­казників не наступало (p3<0,05). В ІІ групі хворих спостерігалося більш інтенсивне наростання вмісту заліза в крові та зниження його рівня у сироватці (p<0,05; p1 <0,05), які після проведеного лікування відповідали фізіологічній нормі (p3>0,05). Спостерігалося достовірне зниження вмісту міді як у цільній крові, так і в сироватці крові (р<0,05). Відновлення прохідності кишки у І групі хворих сприяло поступовому наростанню вмісту міді як у цільній крові, так і сироватці (р<0,05, р1<0,05), але навіть після завершення лікування нормалізації не наступало (p3<0,05). У ІІ групі хворих відбувалося поступове наростання вмісту міді як у цільній крові, так і сироватці (р<0,05, р1<0,05), і після завершення лікування насту­пала нормалізація рівня міді (p3<0,05). Встановлено достовірне зниження до ліку­вання вмісту цинку в цільній крові (р<0,05) та одночасне наростання цього елемен­ту в сироватці крові (р<0,05). Після відновлення прохідності кишки та проведеного загальноприйнятого лікування в І групі хворих концентрація цинку як у цільній крові, так і сироватці поступово змінювалась у напрямку нормалізації (р<0,05, р1<0,05), однак до рівня фізіологічної норми не досягала (р3<0,05). У хворих ІІ гру­пи встановлено більш інтенсивний напрямок змін вмісту цинку до нормалізації в процесі лікування (р<0,05, р1<0,05), і на час завершення лікування концентрація цинку в цільній крові та сироватці відповідала нормальному рівню (р3>0,05).

Застосування антигіпоксантно — антиокисдантної та гепатопротекторної те­рапії у хворих на ГТКН сприяє нормалізації гомеостазу мікроелементів металів, що запобігає формуванню та інтенсифікації ендогенної інтоксикації.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...