Достовірний факт

Голова середньостатистичної людини має вагу 4,5 кг.

ЗАСТОСУВАННЯ ПУНКЦІЙНО-ДРЕНУЮЧИХ ВТРУЧАНЬ ПІД УЛЬТРАЗВУКОВИМ КОНТРОЛЕМ ПРИ АБСЦЕСАХ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ПОЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ

Сидоренко Р. А.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

З розвитком медичних технологій мініінвазивні хірургічні втручання під ультра­звуковим контролем набули широкого розповсюдження, в окремих випадках, стали методом вибору в лікуванні цілої низки захворювань органів черевної порожнини, позаочеревинного простору. Використання пункційно—дренуючих втручань є ак­туальною проблемою, врахуваючи можливість їх проведення у тяжко хворих, коли виконання будь—яких радикальних відкритих операцій супроводжується високим рівнем летальності.

Мета дослідження. Оптимізація тактичних підходів до застосування пункційно— дренуючих втручань під ультразвуковим контролем при абсцесах органів черевної порожнини та позаочеревинного простору.

Ехоконтрольовані пункційно—дренуючі втручання застосовані як елемент ком­плексної програми лікуваня 37 хворих з абсцесами різного генезу та локалізації. У 28(75,7%) пацієнтів мали місце панкреатогенні інфіковані рідинні скупчення, у — 9(24,3%) інтраабдомінальні гнійні ускладнення після оперативних втручань на ор­ганах шлунковокишкового тракту. Для пункції використовували троакари різних модифікацій та діаметру, стилет—катетери типу "PIGTAIL" в залежності від характе­ру вмісту утворення. Необхідними умовами для проведення таких втручань є на­явність акустичного вікна, чітка топографічна візуалізація утворення та його синтопії з навколишніми органами

Ліквідувати абсцеси черевної порожнини та позаочеревинного простору із за­стосування малоінвазивних технологій, як самостійного методу, вдалося у 26(70,3%) пацієнтів. З них, у 6(27,3%) випадках було необхідне додаткове або повторне( із заміною катетера) пункційне дренування. У 11(29,7%) хворих ізольоване застосу­вання щадних методів виявилось недостатньо ефективним, однак, дозволило стабілізувати загальний стан пацієнтів та провести радикальне втручання в більш вигідних умовах. Причинами недостатньої ефективності ехоконтрольованих пункційно—дренуючих втручань є переважання тканинного компоненту (крупні секвестри) в порожнині, наявність множинних відособлених затіків, використання дренажних конструкцій з недостатніми дренуючими властивостями. Ряд технічних труднощів виникає при встановлені дренажів значного діаметру, особливо в щілеподібні, глибоко розташовані утворення, що пов'язано із спаданням порожнини, зміною синтопії навколишніх мобільних анатомічних структур, а відтак утруднен­ням їх якісної візуалізації. Використання поетапного введення пристроїв з більшим діаметром(бужування), що традиційно проводиться в таких випадках, споріднене з високим ризиком підтікання інфікованого вмісту уздовж пункційного каналу. З ме­тою подолання вказаних недоліків, нами застосовується пристрій, який дозволяє поетапно, в рамках однієї процедури, збільшити діаметр пункційного каналу при значному зменшенні зусиль для введення інструменту, безпечно встановити дренаж з достатніми евакуаційними властивостями.

Використання ехоконтрольованих пункційно—дренуючих технологій, за наяв­ності необхідних умов, є альтернативою відкритим оперативним втручанням.

Ефективність мініінвазавних методів дозволяє внести нові положення в тактику ведення хворих з абсцесами черевної порожнини та позаочеревинного простору.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...