Достовірний факт

Найбільше зареєстроване число таблеток, прийняте пацієнтом, рівно 528 064 штукам. Саме стільки прийняв з 9 червня 1967 року по 31 січня 1987 року К. А. Кіпнер (народився в 1926 році) з Біндури, Зімбабве, після успішно перенесеної операції із приводу раку підшлункової залози 26 травня 1966 року.

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ "ДЕФЕНСАЛЬ" ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ЗЛУК

Пиптюк О. В, Телемуха С. Б., Богуш А. Є., Телемуха Л. Б.

Івано-Франківський національний медичний університет

Злуковий процес в черевній порожнині, незважаючи на значні зусилля щодо розробки ефективних методів профілактики, залишається частим явищем після аб­домінальних операцій. Після повторних лапаротомій кількість пацієнтів із злуковою хворобою очеревини та її ускладненнями зростає. За даними авторів, після однієї лапаротомії злуки розвиваються у 10,4% хворих, а після повторних — у 93%. Виникла необхідність більш детального вивчення патологічних чинників, об'єктив­ної оцінки клінічних проявів захворювання, розроблення досконалих методів діаг­ностики та лікувальної тактики. Злукова хвороба очеревини у 32% випадках спри­чиняє гостру кишкову непрохідність, у 75% випадків — тонкокишкову не­прохідність. У 5,0 — 23,2% випадків операцій з приводу злукової хвороби виникає потреба в резекції ділянки кишечнику. Ентероліз при клінічно маніфестованій злуковій хворобі очеревини — необхідна і рутинна процедура, але він спричиняє фор­мування нових злук, а 12 — 19% пацієнтів потребують повторних операцій. Одним із шляхів профілактики післяопераційних злук є не тільки розробка сучасних ме­тодів оперативних втручань, інтактних шовних матеріалів та сучасних імплантатів, а пошук нових методів запобігання післяопераційних зрощень за допомогою протизлукових препаратів. Найефективнішими протизлуковими препаратами є сполу­ки на основі карбоксиметилцелюлози та гіалуронової кислоти, полісахаридів, які утворюють бар'єр між органами черевної порожнини, запобігаючи випадінню на них фібрину та склеюванню.

Мета роботи: вивчити безпосередні результати лікування хворих з злуковою хворобою очеревини, яким проведено ентероліз і використано препарат "Дефенсаль".

За період з 2013 по 2014 роки обстежено та проліковано 28 хворих з злуковою хворобою, яким проведено роз'єднання зрощень, у віці від 31 до 78 років. Середній вік хворих складав 55,4+12,1 років (m=1,25), 67% хворих припало на працездатний вік до 60 років. Хворі розділені на наступні групи: в групу контролю ввійшли 18 хво­рих, яким із хворобою зрощень очеревини, інцізійними грижами великих розмірів проведене планове оперативне і консервативне лікування загальноприйнятими ме­тодиками. В основній групі (10 хворих) проведено планове оперативне втручання і роз'єднання зрощень з використанням препарату "Дефенсаль". Оцінку результатів лікування проводили за стандартизованими часовими інтервалами: безпосередні результати — протягом 30 діб, короткотермінові результати — від 1 до 6 місяців по операції, проміжні результати — від 12 до 24 місяців по операції, віддалені результа­ти — від 2—х років після операції. Критеріями оцінки лікування хвороби до 30 днів по операції є пасаж кишечника (евакуація контрасту через 24 год — головний кри­терій), тривалість стаціонарного лікування, відновлення працездатності. Безумов­ними критеріями оцінки лікування хвороби зрощень в проміжному і віддаленому періоді є пасаж кишечника (евакуація контрасту через 24 год), стаціонарне лікуван­ня в терапевтичному або хірургічному відділі з приводу злукової хвороби, відсутність повторних оперативних втручань з приводу злукових непрохідностей, рецидивних вентральних гриж. У періоді терміном спостереження до 8 місяців у контрольній групі добрі результати отримано у 9 хворих (з 18), у основній — у 7 (з 10) хворих. Висновки. Досягти стійкого і позитивного результату можна тільки при використанні комплексного підходу до лікування. Використання нових сучасних препаратів, таких як "Дефенсаль", дало кращі безпосередні і короткотермінові ре­зультати лікування, і допоможе покращити віддалені результати лікування.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

арніка-гірськаДія: Серцево-судинні, заспокійливу, протісудорожное, протизапальну, ранозагоювальну, кровоспинну,...
волошка-синяДія: Сечогінний, потогінний, жовчогінний, легкий проносний, противолихорадочное, жарознижувальну,...
pustirnik   Трава пустирника Пустирник – рослина сімейства губоцвітих, яке є також багаторічним...