Достовірний факт

Смаковий рецептор у людини живе 10 днів.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ПАНКРЕАТИТОМ

Мішалов В. Г., Матвеєв Р. М.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Проблема лікування гострого панкреатиту (ГП) є актуальною у зв'язку зі зростан­ням захворюваності і високою летальністю у всьому світі. Складність проблеми ГП обумовлена також відсутністю універсальних стандартів ведення та лікування на різних етапах його розвитку.

Мета роботи. Оцінити результати комплексного лікування хворих з ГП.

На базах КМКЛ № 9 та Олександрівський клінічній лікарні м. Києва, за період з 2007 по 2012 рр. проліковано 836 хворих з ГП: 509 (60,9 %) чоловіків, і 327 (39,1 %) жінок, середнім віком 53,6±4,1 роки. Ступінь тяжкості ГП визначали за шкалами Ranson, Glasgowта APACHEII. Тривалість ГП до 24 год відзначена у 267 (31,9 %) хво­рих, від 24 до 72 год. у 193 (23,1 %), більше 72 год. у 376 (45%). У 184 (22 %) хво­рих розвинулась деструктивна форма ГП. Основним методом лікування гострого панкреатиту була консервативна терапія, яка починалася з інтенсивною інфузійної терапії у поєднанні з антисекреторною терапією, а з травня 2009 року доповнюва­лась комплексним проведенням апаратного мембранного фільтраційного плазмаферезу (МПФ). У 108 (58,7%) хворих в якості мініінвазивного хірургічного методу лікування проводилися: лапароскопія, яка дозволила підтвердити діагноз, оцінити характер випоту і поширеність процесу, а також санувати і дренувати черевну по­рожнину, чи були виконані пункційно-дренуючі операції під УЗД контролем.

Загальна летальність склала 3,82 % (32 пацієнти — 21 не виконувався МПФ та 11 виконувався МПФ), летальність при деструктивних формах ГП — 17,4%, післяопе­раційна — 20,4%. Основними причинами смертей у 10 (7 без МПФ та 3 з МПФ) не оперованих пацієнтів (всі померли до 72 год з моменту госпіталізації) був розвиток масивного панкреонекрозу з прогресуванням поліорганної недостатності та панкреатогенного шоку.

З 22 хворих, які померли після операції, 8 (36,3%) (5 без МПФ, 3 з МПФ) — по­мерли в перші три доби з моменту госпіталізації з приводу ферментативного пери­тоніту після виконання дренування черевної порожнини, внаслідок розвитку панкреатогенного шоку і гострої прогресуючої поліорганної недостатності.

Прогресування гнійного процесу і поліорганної недостатності стали причиною смерті 14 (63,6%) (9 без МПФ, 5 з МПФ) хворих при інфікованому панкреонекрозі.

Раннє застосування плазмаферезу у хворих на гострий панкреатит зменшує про­яви ендотоксикозу, гіпердинамії, поліпшує мікро— та макроциркуляцію, що попере­джає та перешкоджає розвитку поліорганної недостатності, а у випадку її розвитку — покращує загальний стан хворих, з тенденцією до його стабілізації.

Відмова від ранніх порожнинних операцій при гострому асептичному некро­тичному панкреатиті з використанням сучасних мініінвазивних хірургічних техно­логій при ферментативному перитоніті, асептичних парапанкреатичних рідинних скупченнях, панкреатичних псевдокістах дозволяють знизити післяопераційну ле­тальність і запобігти розвитку гнійно—септичних ускладнень.

Висновки

Лікування пацієнтів з гострим панкреатитом при надходженні до стаціонару має бути комплексним та починатися з повноцінної інтенсивної терапії, з використан­ням еферентних методів лікування, що зменшує тривалість шпиталізації від 35 до 50%. При наявності ферментативного перитоніту в перші 48 годин показане екстре­не хірургічне втручання. Операцією вибору є застосування пункційно—дренуючих операцій під УЗД контролем, ендоскопічного дренування, лапароскопічна санація та дренування черевної порожнини.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...