Достовірний факт

Зображення, яке передає людське око, перевернене «догори ногами».

ПЕРШИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ З ДИФУЗІЙНО—ЗВАЖЕНИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ В ДІАГНОСТИЦІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНИХ ГНІЙНО—СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ

Мендель М. А., Удовиченко В. В. Болгова, І. М.

Медичний центр "Універсальна клініка "Оберіг", м. Київ

Діагностика післяопераційних внутрішньочеревних гнійно—септичних усклад­нень (ГСУ) є складною і актуальною задачею хірургії. Клінічні дані дозволяють тільки запідозрити абсцес або інфільтрат черевної порожнини. Широко використо­вувана в більшості клінік для діагностики ультрасонографія (УСГ), поряд з без­сумнівними позитивними сторонами (швидкість, широка доступність, неінвазивність та відсутність променевого навантаження), має ряд недоліків, таких як складність візуалізації утворень, які закриті петлями кишечника, так як не завжди можливо знайти акустичне вікно для всіх відділів черевної порожнини, немож­ливість достовірно визначити характер вмісту утворення. Мультиспіральна комп'ютерна томографія (МСКТ) с внутрішньовенним контрастним підсиленням дозволяє впевнено виявити більшість абсцесів і рідинних утворень черевної порож­нини, визначити їх топографо—анатомічне положення. В той же час негативними сторонами є необхідність введення контрастної речовини, променеве навантажен­ня, висока вартість дослідження, не завжди можливо визначити склад виявленої рідини. В останні роки активно розвивається метод магнітно—резонансної томо­графії (МРТ) з дифузійно—зваженими зображеннями (ДЗЗ), який має ряд переваг: швидкість виконання, можливість виявлення процесу в будь якому відділі черевної порожнини, в тому числі і місцях, недоступних для УСГ, можливість однозначного визначення характеру знайдених скупчень рідини: гній, кров, кишковий вміст або серозний ексудат.

Мета дослідження: вивчити можливості методу магнітно—резонансної томо­графії (МРТ) с дифузійно—зваженими зображеннями (ДЗЗ) для діагностики внутрішньочеревних ГСУ.

Дифузійно—зважені зображення — метод візуалізації повільного "безладного" руху молекул води в тканинах. Метод дозволяє оцінити характер дифузії в органах и тканинах та виявити області зі зміненою дифузією. Дякуючи даному методу при отриманні зображень сигнал від здорових тканин на зображенні подавляється, в той же час сигнал від патологічно зміненої тканини внаслідок зміна характеру ди­фузії, наприклад, в місцях скупчення гнійної рідини стає більш яскравим. Перева­гою методу є те, що для його проведення не треба додаткового введення в організм людини контрастних засобів або ізотопів.

Метод був застосований нами у 8 пацієнтів з підозрою на наявність внутрішньо­черевних ГСУ, у трьох з них вдалося виключити наявність абсцесів в черевній по­рожнині, у одного — простежити хід кишкової нориці та виявити відсутність гнійної порожнини. У чотирьох хворих виявлені внутрішньочеревні абсцеси, проведено їх дренування (у трьох пацієнтів під контролем УСГ, у одної — відкритим методом). В післяопераційному періоді проводили МРТ контроль ефективності дренування та стану остаточної порожнини, що також допомогло в прийнятті рішення про вида­лення дренажів та підтвердити ефективності лікування. У всіх випадках результати дослідження були підтверджені операційними знахідками або клініко—лабораторним результатом лікування.

МРТ с ДЗЗ є ефективним методом діагностики післяопераційних внутрішньоче­ревних ГСУ, перевагами якого є швидкість виконання, точність в локалізації пато­логічного процесу та можливість визначення його характеру.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...