Достовірний факт

Ймовірність захворювання лейкемією в дітей, батьки яких курять, в 4 рази вище.

ЕХОКОНТРОЛЬОВАНІ ТА ЛАПАРОСКОПІЧНІ ВТРУЧАННЯ В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ ТА ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ

Кондратюк О. П., Мошківський Г. Ю., Хілько Ю. О., Кондратюк В. А.

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова

НАМН України

Актуальність проблеми гострого панкреатиту обумовлена високовартісною кон­сервативною терапією, незадовільними результатами хірургічного лікування, висо­ким рівнем післяопераційної летальності. Суттєві позитивні зміни у лікуванні хво­рих з ускладненими формами гострого панкреатиту відмічені при використанні інтервенційних сонографічних лапароскопічних втручань.

Мета дослідження. Встановити ефективність ехоконтрольованих та лапаро­скопічних втручань в лікуванні гострого панкреатиту та його ускладнень.

Проаналізовано результати лікування 234 пацієнтів з гострим панкреатитом, що знаходились на лікування в Інституті хірургії та трансплантології НАМН України. Се­ред обстежених було 164(70,1%) чоловіків та 70(29,9%) жінок; середній вік пацієнтів склав 52,4 2,6 роки.

У 159 (67,9%) пацієнтів діагностовано ранні стадії захворювання (у фазі форму­вання вогнищ некрозу та асептичної секвестрації), а у 75 (32,1%) пацієнтів — гос­трий деструктивний панкреатит, із них: асептичний некротичний панкреатит було діагностовано у 22 (9,4%), інфікований некротичний панкреатит — у 53 (22,6%) об­стежених. Показаннями до застосування інтервенційних сонографічних втручань були: гостра псевдокіста та ферментативний перитоніт, абсцеси підшлункової зало­зи, чепцевої сумки, черевної порожнини; гнійний перитоніт; флегмона заочеревинного простору.

Черезшкірнї пункції та дренуючі втручання стилет—катетером під контролем ультразвукового дослідження були виконані у 165 (70,5%) пацієнтів. Показаннями були наявність рідинних скопичень в тілі та хвості підшлункової залози, сальни­ковій сумці та позаочеревинному просторі. Безпечність і малоінвазивність методу дозволили його застосувати від трьох до шести раз з інтервалом від 1—5 діб між дослідженнями. Прогресування патологічного процесу за неефективності первин­но проведеного консервативного лікування та ехоконтрольованих пункційно-дренуючих втручань були показами до хірургічного втручання у 113 (48,3%) хворих: лапароскопічної санації патологічних рідинних скупчень, дренування сальникової сумки, парапанкреатичної клітковини, черевної порожнини, холецистектомії, зовнішнього дренування жовчної протоки, лапароскопічної та люмбоскопічної панкреатонекрсеквестектомії.

Тактично виправданим та доведено результативним у хворих з гострим панкре­атитом є застосування ехоконтрольованих черезшкірних пункційно—дренуючих та лапароскопічних втручань, що дає змогу уникнути виникнення поліорганних ус­кладнень і в кінцевому результаті покращити близькі та віддалені результати хірургічного лікування даного контингенту пацієнтів.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

korini-alteja-ta-iogo-vlastivosti Алтей(лат. Althaéa) – рід трав’янистих рослин сімейства Мальвові. Латинська...
kavove-derevo   Опис кавового дерева Кавове дерево є вічнозеленим деревцем, невеликим, досягає у висоту 6...
горець-пташиний-споришСиноніми: Галоч гречка, гусятник, гусятниця, Зорніца, колісниця, конотоп, Куроєдов, мурава-трава,...