Достовірний факт

Грейпфрутовий сік не слід вживати з деякими видами ліків. Він впливає на всмоктуваність препаратів, що може призвести до непередбачуваної їх дії.

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ЕРИТРОНУ ТА ОБМІНУ ЗАЛІЗА У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ НЕКРОТИЧНИЙ АЛІМЕНТАРНИЙ ПАНКРЕАТИТ

Годлевський А. І., Саволюк С. І., Мельник Т. О.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України

Остаточне вирішення проблеми покращення результатів комплексного лікуван­ня хворих з гострим некротичним аліментарним панкреатитом (ГНАП) знаходить­ся в площині вдосконалення методів діагностики, прогнозування перебігу та роз­витку ускладнень ГНАП, модифікуючи тактику та оптимізуючи засоби багатовекторної, патогенетично спрямованої, превентивної консервативної терапії.

З цих позицій на увагу заслуговує дослідження та діагностично-лікувальний су­провід механізмів ініціації та розвитку анемічного синдрому у хворих з ГНЕП, навіть за умови неускладненого перебігу.

Мета: оцінити діагностичні можливості та прогностичну здатність показників системи еритрону та обміну заліза у хворих з ГНАП в залежності від важкості мор­фологічних змін, наявності гнійно-некротичних та органних ускладнень.

В роботі аналізуються результати комплексного лікування 48 хворих на ГНАП. Верифікація діагнозу здійснювалася в межах протоколу (клінічні, лабораторні, інструментальні критерії), поширеність некротичних змін в підшлунковій залозі, залучення в процес заочеревинної клітковини, діагностика рідинних утворів та гнійно-некротичних ускладнень з боку черевної порожнини та заочеревинного простору визначалась за результатами динамічної УСГ та СКТ: відокремлений ГНЕП 25 (52%) (до 30% некрозу паренхіми підшлункової залози), розповсюджений ГНЕП 16 (33,3%) (30-50% некрозу), субтотально-тотальний ГНЕП 7 (14,7%) (більше 50% некрозу).

Оцінка показників еритрону включала: кількість еритроцитів (RBC), гемоглобіну (HGB) та гематокриту (HCT), середній об'єм еритроцитів (MCV), середній вміст ге­моглобіну в 1 еритроциті (MCH), середню концентрацію гемоглобіну в еритроциті (MCHC), ширину розподілення еритроцитів (RDW), вміст гемоглобіну в ретикулоцитах (CHr), ступінь проникності мембран еритроцитів (СЗЕ), оцінювали форму еритроцитів здатність до деформації (ступінь деформованості) (індекс подо­вження на стрес) та здатність до агрегації (індекс агрегації). Оцінка обміну заліза: сироватковий вміст заліза (Fe), феритину (Фр) (оцінка вмісту Feв депо), трансферину (Тр) та ступінь його насичення залізом (НТЗ), розчинних рецепторів до Тр та відношення концентрації розчинних рецепторів Тр до logФр.

Порівняння досліджуваних показників групи хворих з ГНАП та групи з набряко­вим ГАП констатувало ознаки функціонального залізодефіцитного стану у вигляді мікроцитозу (MCV< 80 мкм3), гіпохромії (MCH< 27 пг) та значенням Фр в межах 100-300 мкг/л на тлі зниження НТЗ < 20%. Це свідчить про фіксацію заліза в ретикулоендотеліальній системі, його достатній кількості в депо, що вимагає відповідної гемореологічної та гіповолемічної корекції і є критерієм контролю за ефективністю консервативного лікування.

Виникнення некрозу паренхіми підшлункової залози різної площини супровод­жується достовірними ознаками абсолютного залізодефіцитного стану. Відокремле­на форма ГНАП характеризується ознаками залізодефіцитної анемії: зниження Фр (<100 мкг/л), НТЗ < 20% (18%), сироваткового Fe, підвищення Тр та кількості розчин­них рецепторів до Тр, відношення концентрації розчинних рецепторів Тр до logФр >2 (високе).

За умови розповсюдженої форми ГНЕП прояви залізодефіцитної анемії прогре­сують внаслідок імунного дистрес—синдрому, що обумовлює анемію хронічного за­палення: підвищення Фр, зниження насичення Тр залізом (НТЗ) та сироваткового Fe, Тр та кількість розчинних рецепторів до Тр перебувають в межах норми, відно­шення концентрації розчинних рецепторів Тр до logФр < 1 (низьке).

При субтотально—тотальній формі ГнАП абсолютний залізо дефіцит поглиб­люється через зростання цитокінової активності: значення Фр є в межах показників групи порівняння та контролю, показник НТЗ, Тр та Feзнижені, кількість розчинних рецепторів до Тр збільшується, а їх відношення до logФр >2 (високе).

Висновки

Перебіг ГНАП супроводжується достовірними змінами в системі еритрону та обміну заліза, причому ступінь цих змін знаходиться в прямій залежності від пло­щини морфологічного субстрату, що вимагає вивчення можливостей їх викорис­тання в якості критеріїв важкості та прогнозування перебігу та розвитку гнійно—не­кротичних та органних ускладнень.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...