Достовірний факт

Жінки плачуть в середньому від 30 до 64 разів на рік, чоловіки – всього 6-17 разів

КИШКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ ТА II КОРЕКЦІЯ ПРИ ПЕРИТОНІТІ

Войтів Я. Ю.

Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Сучасні принципи лікування хворих на перитоніт вимагають враховувати роль порушення функції кишок (ПФК), яка є основним чинником ендотоксикозу, синд­рому системної запальної відповіді та абдомінального сепсису.

Мета дослідження. Покращити результати лікування хворих на перитоніт шля­хом розробки лікувально—профілактичних алгоритмів відновлення функцій ки­шок.

Досліджено 65 хворих з розповсюдженими формами перитоніту I, II, III, IV та V ступенів важкості за класифікацією I. Ю. Полянського та співавт. (2012). Проводи­лись комплексні клінічно—лабораторні, інструментальні обстеження, гістологічні та гістохімічні дослідження. Статистична обробка результатів досліджень проводи­лась з використанням програми для статистичної обробки StatgraphicsPlus5.1.

На основі аналізу результатів експериментальних, клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень вважаємо за необхідне виділяти наступні форми ПФК при перитоніті: кишкову дисфункцію — порушення моторної, евакуаційної, секреційної, всмоктувальної, бар'єрної функцій кишок, які викликають зміни фізіологічних показників, що не виходять за межі норми; кишкову недостатність — порушення функцій кишок, що спричиняють зміни фізіологічних показників, які виходять за межі норми; кишкову неспроможність — патологічний стан з розвит­ком дегенераційно—деструкційних змін стінки кишки, яка втрачає можливість ви­конання своїх функцій.

Для лікування хворих з ПФК при перитоніті нами напрацьовані алгоритми ліку­вально-профілактичних заходів для кожного з виділених ступенів. При кишковій дисфункції він спрямований на ліквідацію моторних порушень тонкої кишки, профілактику післяопераційних ускладнень. Нами розпрацьований спосіб профілактики післяопераційних ПФК шляхом комбінованої блокади кореня брижі тонкої та товстої кишки, який дає можливість попередити порушення функції та структурні пошкодження кишок.

При розвитку кишкової недостатності, на стадії виражених метаболічних пору­шень, окрім використання медикаментних засобів і методів рефлекторного впливу на нервово-м'язовий апарат кишок використовуєм напрацювану методику трива­лого локального підведення препаратів до брижі тонкої кишки. Вважаєм за не­обхідне використовувати у таких хворих декомпресію кишок з використанням ентеросорбції та раннього ентерального харчування.

У хворих з кишковою неспроможністю, внаслідок різкого порушення клітинно­го метаболізму, вираженого енергетичного дефіциту та ендотоксикозу розвивають­ся дегенераційно-деструкційні зміни стінки кишок, які втрачають можливість ви­конання своїх функцій. У комплекс лікувальних заходів, окрім зазначених вище, доцільно включити запрограмовану лапараперцію, яка має на меті механічне вида­лення токсичного ексудату, попередження його впливу на стінку кишки, всмокту­вання і розповсюдження, оцінку життєздатності кишок.

Висновки

При розповсюдженому перитоніті доцільно виділяти ступені ПФК — кишкову дисфункцію, кишкову недостатність та кишкову неспроможність, які відрізняються патогенетичними механізмами, клініко—діагностичними критеріями і потребують використання відповідних алгоритмів лікування.

При кишковій дисфункції комплекс лікувальних заходів повинен бути спрямова­ний на ліквідацію моторних порушень тонкої кишки; при кишковій недостатності слід проводити декомпресію кишок та корекцію метаболічних порушень; при киш­ковій неспроможності у комплекс лікувальних заходів слід включити використання запрограмованої лапараперції.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...