Достовірний факт

Ефективність водних видів спорту в спалюванні калорій ( з розрахунку за 30 хвилин занять): плавання батерфляєм = 451 ккал = подвійний чизбургер; плавання брасом, водне поло = 410 ккал = порція сирного пирога; аквааеробіка = 328 ккал = пів порції морозива; плавання на спині, підводне плавання = 287 ккал = порція капучіно; водний волейбол = 123 ккал = порція зеленого салату.

НАНОКОМПОЗИТНІ ШОВНІ МАТЕРІАЛИ ТА ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ГНІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ

Вільцанюк О. А., Цебренко М. В., Лутковський Р. А., Резанова Н. М.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І.Пирогова

Профілактика післяопераційних гнійно—запальних ускладнень залишається однією з найбільш актуальних проблем сучасної хірургії. Виникнення таких усклад­нень може бути пов'язано з різними факторами, одним з яких може бути шовний матеріал, який використовується для з'єднання тканин. Нами розроблено нові види шовних матеріалів з антимікробними властивостями шляхом модифікації поліпропілену вуглецевими нанотрубками, наночастинками срібла та антисептика­ми групи бігуанідинів, а також нанокомпозитні препарати сорбційної дії з ан­тимікробними властивостями.

Мета. Обґрунтувати ефективність використання розробленого шовного ма­теріалу та препаратів для профілактики післяопераційних гнійних ускладнень.

В експерименті на щурах та кроликах, з дотриманням законів біоетики, проведе­но вивчення ефективності застосування розроблених шовних матеріалів та препа­ратів для профілактики післяопераційних гнійних ускладнень. Клінічні досліджен­ня проведені у оперованих хворих з гострою хірургічною патологією органів че­ревної порожнини, які були розподілені на дві групи: основну, в якій профілактику гнійних ускладнень проводили за розробленими методиками та групу порівняння, в якій для профілактики післяопераційних гнійних ускладнень використовувались традиційні методики. Для визначення ефективності застосування розроблених ме­тодик при проведенні порівняльної оцінки отриманих результатів використовували морфологічні, мікробіологічні, лабораторні, клінічні та статистичні методи дослідження.

Розроблені нові види шовних матеріалів мали високі антимікробні властивості та за своїми механічними і фізико—хімічними властивостями переважали відомі шовні матеріали. Вивчення реакції тканин на їх імплантацію розроблених шовних матеріалів дозволило встановити їх високу біосумісність та біоінертність. Викорис­тання розробленого шовного матеріалу при формуванні між кишкових анастомозів в експерименті дозволяло профілактувати інфікування очеревинної порожнини че­рез зону між кишкових сполучень і підвищити їх фізичну герметичність. При заши­ванні експериментальних інфікованих ран розробленим шовним матеріалом з по­переднім їх промиванням 3% зависом препарату на основі нанодисперсного крем­незему з антисептиками дозволяло попередити нагноєння ран та забезпечити більш швидке їх загоєння в порівнянні з загоєнням у контрольних тварин.

На основі експериментальних даних розроблена програма заходів профілакти­ки післяопераційних гнійних ускладнень при оперативному лікуванні хворих з гос­трою хірургічною патологією органів черевної порожнини, яка крім загальноприй­нятих заходів направлених на профілактику гнійних ускладнень, включала форму­вання анастомозів і з'єднання тканин післяопераційної рани розробленим шовним матеріалом після попереднього її промивання препаратом сорбційної дії з ан­тимікробними властивостями.

Використання розроблених методик в клініці дозволило знизити кількість внутрішньо очеревинних ускладнень на 5,2%, гнійних ускладнень з боку післяопе­раційної рани на 7,9%, скоротити терміни перебування в стаціонарі на 4,7 ліжко днів та знизити післяопераційну летальність з 5,0 до 3,1%.

Висновки

Використання розроблених нанокомпозитних шовних матеріалів та препаратів при лікування хворих з гострою хірургічною патологією органів черевної порож­нини дозволяє зменшити кількість післяопераційних гнійних ускладнень скороти­ти терміни перебування хворих в стаціонарі та знизити післяопераційну ле­тальність.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...