Достовірний факт

30% чоловіків готові відмовитися від сексу, якщо будуть впевнені, що це допоможе їм позбутися зайвої ваги.

ВУЗЛОВИЙ ЗОБ. ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА, ВИБІР МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ І ОБ'ЄМУ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ

Шідловський В. О., Шідловський О. В.

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Лікувальна тактика стосовно вузлового зоба (ВЗ) на сьогодні не відповідає сучас­ному рівню знань в залузі тиреоїдології. За останні 10 років при ВЗ вивчені морфо­логічні і біохімічні зміни в паренхімі щитоподібної залози (ЩЗ), встановлено, що медикаментозне лікування ВЗ не ефективне, розроблені і впроваджені малоінвазивні методи його лікування.

Мета. Адаптувати лікувальну тактику і методи лікування ВЗ до сучасного рівня знань і досягнень в галузі тиреоїдології.

Вивчили безпосередні і віддалені результати лікування 729 хворих на вузловий зоб. З них у 344 виконані оперативні втручання і у 385 застосовані малоінвазивні методи лікування, зокрема склеротерапія етанолом (СЕ) та лазерна інтерстиціальна термотерапія (ЛІТТ). Вивчали морфоструктурні зміни тиреоїдної паренхіми, вміст у ній фракцій йоду, гормональну функцію залози і, за даними ультрасонографії, структуру і динаміку зменшення вузла після лікування СЕ чи ЛІТТ, або ж їх поєднан­ням.

За даними морфометрії гістологічних і цитологічних препаратів та біохімічних досліджень в паренхімі залози при ВЗ виявлені зміни розмірів і кількості тиреоцитів, відносної кількості строми і лімфоїдної інфільтрації, вмісту загального, органіфікованого та неорганічного йоду. Ці зміни залежать від тривалості захворю­вання і мають стадійність, яку ми розділили на стадії компенсації, субкомпенсації і декомпенсації. Згідно стадій розроблені алгоритми вибору об'єму операції, який при однобічному вузловому зобі, в залежності від стадії, може бути у межах від ре­зекції частки до тиреоїдектомії. Доцільність такого підходу до вибору об'єму опе­рації підтверджена вивченням віддалених результатів через 7 — 15 років після опе­рації. Частота рецидивів вузлового зоба за цей період спостереження склала 5% проти 31% у контрольній групі хворих, оперованих за рекомендованими на сьо­годні показаннями до вибору об'єму операції.

Малоінвазивні технології застосовували на стадії клінічно значимого вузла, тоб­то від лінійних розмірів більше 1 см і до розвитку компресійного синдрому. Лікуван­ня проводили в амбулаторних умовах. Результати оцінювали за принципом вилікуваний вузол, не вилікуваний. Аналіз віддалених результатів дозволив встановити, що протипоказаннями до їх застосування є об'єм тканинного компоненту вузла більше 60% від об'єму частки, багатовузловий зоб, гіпотиреоз, автоімунний тиреоїдит з вузлоутворенням, багатокамерність вузла. Проведений аналіз показав, що СЕ є ефективною у лікуванні кіст і вузлів з кістозною трансформацією, коли об'єм рідинного компоненту становить більше 80% від об'єму вузла. ЛІТТ є ефективною у лікуванні солідних та кістозних вузлів з об'ємом рідинного компоненту до 20% від об'єму вузла та функціонально активних вузлів у випадках вузлового токсичного зо­ба. Поєднання СЕ та ЛІТТ найбільш доцільне у лікуванні кістозних вузлів з об'ємом рідинного компоненту від 20 до 80% від об'єму вузла. При цьому першим етапом доцільно проводити лікування СЕ, а другим — ЛІТТ. Встановлено, що ефективність ЛІТТ у лікування еутиреоїдних вузлів складає 94%, а гіпертиреоїдних — 100%. Не бу­ло незадовільних результатів лікування ВЗ поєднанням СЕ і ЛІТТ.

Висновки

У лікуванні хворих на ВЗ на стадії від клінічно значимого вузла до розвитку ком­пресійного синдрому альтернативою існуючим методам є застосування СЕ та ЛІТТ. Ці методи лікування безпечні, мають високу ефективність, низьку вартість, можуть проводитись амбулаторно.

При виборі об'єму операції з приводу ВЗ слід враховувати об'ємні і структурні ха­рактеристики вузла чи вузлів, їх кількість, стадії патоморфологічних змін у передба­чуваному тироеоїдному залишку. Такий підхід дозволяє зменшити кількість післяо­пераційних рецидивів ВЗ і покращити результати лікування хворих на ВЗ.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...