Достовірний факт

У роті середньостатистичного чоловіка своїх зубів більше, чим у жінки, і з роками ця різниця збільшується. Причина в тому, що чоловіки бояться болю більше жінок і рідше звертаються до лікаря із проханням вилучити хворий зуб.

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ НЕФУНКЦІОНУЮЧИХ НЕЙРОЕНДОКРИННИХ ПУХЛИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Ничитайло М. Ю., Скумс А. В., Шкарбан В. П., Міхальчевський В. П., Шкарбан П. О., Скумс А. А.

Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова

НАМН України

Нейроендокринні пухлини підшлункової залози (НЕП ПЗ) складають від 1 до 2% загальної онкологічної патології підшлункової залози, частота прижиттєвої діагно­стики їх складає 12—15 випадків на 1 млн. населення. Частка нефункціонуючих ней­роендокринних пухлин підшлункової залози за останнє десятиріччя збільшилась по відношенню до гормональноактивних НЕП ПЗ і на теперішній час складає 55— 75%.

В Національному інституті хірургії та трансплантології з січня 2004 року по гру­день 2014 року знаходились на лікуванні 173 пацієнти з нейроендокринними пух­линами підшлункової залози, нефункціонуючі НЕП було діагностовано у 103 пацієнтів (59,5%), яким виконали за час дослідження 108 оперативних втручань.

Панкреатодуоденальну резекцію (ПДР) виконали у 26 (24,1%) пацієнтів, у 5 — з резекцією судин, у 3 пацієнтів ПДР доповнена резекцією печінки. Дситальна ре­зекція (ДР) підшлункової залози виконана у 37 (34,3%) пацієнтів, у 7 з них викона­ли лапароскопічну дистальну резекцію підшлункової залози зі спленектомією, у 2 пацієнтів виконали дистальну резекцію та енуклеацію пухлини в головці ПЗ, у 3 пацієнтів ДР з резекцією печінки. Центральну резекцію ПЗ виконали у 8 (7,4%) хво­рих, у 1 — в лапароскопічному варіанті. Резекцію головки та хвоста ПЗ зі збережен­ням центральної частини, з приводу множинного ураження ПЗ виконали у 2 (1,9) пацієнтів. Органозберігаючи операції виконали у 15 (13,9%) пацієнтів, локальні атипові резекції ПЗ — 7 (6,5%), енуклеацію пухлини — 8 (7,4%) хворих. Резекцію печінки при метастатичному ураженні виконали у 8 (7,4%) пацієнтів. У 12 (11,1%) пацієнтів виконані паліативні та експлоративні оперативні втручання.

Післяопераційні ускладнення ми спостерігали у 23,1% пацієнтів з ННЕП ПЗ, найбільш частим ускладненням була зовнішня панкреатична нориця, що виникла у 9 (8,3%) випадках. Загальна післяопераційна летальність склала 1,8% (2 випадки).

Медіана спостереження в нашому дослідженні становила 52 (4—118) місяці. За­гальна середня 5—річна виживаємість склала 82,3%, але мала особливості в залеж­ності від ступеня злоякісності та розповсюдження процесу (НЕП G1 — 100%, НЕП G2 — 84,3%, нейроендокринні карциноми (НЕК) G3 — 38,7%).

Проаналізувавши наш досвід хірургічного лікування хворих з нефункціонуючими нейроендокринними пухлинами підшлункової залози слід зазначити, що рівень післяопераційних ускладнень та летальності при даній патології відповідає такому рівню при всій онкологічній патології підшлункової залози. Рівень загальної 5— річної виживаємості є достатньо високим, що дозволяє виконувати органозберігаючі та лапароскопічні оперативні втручання при локалізованих формах даних пух­лин. Розповсюджені форми нейроендокринних пухлин підшлункової залози (на­явність інвазії в сусідні органи та судини, метастази в реґіонарні лімфовузли та печінку) не є протипоказом до хірургічного лікування, але данні випадки повинні оцінюватися індивідуально. Відносно невелика зустрічаємість нейроендокринних пухлин підшлункової залози, складність діагностики та важливість доопераційної верифікації діагнозу, для вибору оптимальної тактики лікування, доводить доцільність лікування таких пацієнтів в спеціалізованих центрах, що займаються даною проблемою.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

будра-плющевиднаяОпис: багаторічна рослина висотою до 60 см з сланкими стеблами і підводяться квітучими гілками. Нижнє...
брусниця-звичайнаДія: Сечогінний, в'яжучий, антисептичний, вітамінне, застосовується при шлунково-кишкових захворюваннях,...
бузина-червонаДія: Потогінний, проносний, блювотний, протизапальний, застосовується при хворобах дихальних шляхів,...