Достовірний факт

При одних пологах 22 квітня 1946 року в містечку Баккей, Бразилія, з'явилася на світ десятерня. До цього аналогічне повідомлення надходило з Іспанії і Китаю.

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ ЕЛАСТОГРАФІЇ В ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ВУЗЛОВОГО ЗОБА

Лукавецький О. В., Бачун О. С., Маріна В. Н., Брилинський О. Р.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівський обласний клінічний діагностичний центр

Проблема тактики лікування вузлового зоба в—основному зводиться до передо­пераційної морфологічної верифікації діагнозу. Класична ультрасонографія (УСГ) є доступним та обов'язковим методом обстеження проте не відповідає сучасним ви­могам, позаяк не дозволяє з високим ступенем вірогідності диференціювати новоу­творення щитоподібної залози (ЩЗ), особливо поєднання різних морфологічних типів злоякісних та доброякісних процесів. З іншого боку, існують предиктори зло­якісного процесу ЩЗ, такі як: нечіткі контури вузла, швидкі темпи росту, знижена ехогенність, гетерогенна структура вузла, особливості кровопостачання та пато­логічні включення. Наявність цих ознак при УСГ обстеженні підвищує вірогідність злоякісної патології ЩЗ. Проте жоден з них не є достовірним.

На даний час активно впроваджується нова УСГ методика — еластографія, яка дозволяє кількісно та якісно оцінити щільність окремих ділянок та утворень різних паренхіматозних органів, зокрема ЩЗ. На сьогодні існують кілька різновидів елас­тографії, в нашій роботі ми користувались методом компресійної еластографії.

Мета: оцінити ефективність компресійної еластографії в діагностиці вузлового зоба.

Ми провели аналіз 24 випадків вузлового зоба оперованих у відділенні хірургії № 3 Львівської обласної клінічної лікарні з початку 20І5 р. Всім хворим до операції було проведено обов'язкове рутинне обстеження УСГ, а також кількісну еласто­графію апаратом SonoscapeS2. Ми вивчали зв'язок індексу щільності вузлів ЩЗ, от­риманих при еластографії та результатів заключного гістологічного дослідження.

Було проаналізовано групу, що складалась із 24 пацієнтів: 3 чоловіки та 21 жінка. Середній вік пацієнтів склав 48,2+12.5 роки. Всі пацієнти із групи дослідження були госпіталізовані до хірургічного відділення № 3 ЛОКЛ із діагнозом вузловий зоб, се­ред них 4 випадки кістозного зоба. За даними УСГ середній розмір домінантного вузла складав — 25,7+12,2 мм. В режимі компресійної еластографії отримано се­редній індекс щільності вузла на рівні — 2,21+0,79 (кістознозміненого — 1,51). Структура остаточного гістологічного дослідження наступна: фолікулярна аденома — 5 випадків(середній індекс — 2,14), колоїдний зоб — 13 випадків(2.02), автоімун­ний тироїдит — 2 випадки(1.82), папілярних рак — 2(3,59), фолікулярний рак(підтверджений імуногістохімічним дослідженням) — 1(2,64). Вірогідність зло­якісного захворювання ЩЗ зростала із збільшенням індексу щільності, так при індексі менше 2,5 — не було діагностовано жодного випадку раку ЩЗ. При індексі більше 2,5 — 58% випадків, понад 4.0 — 100%. Всім пацієнтам були виконані операції за показами: гемітироїдектомії, тироїдектомії, та розширені тироїдектомії із цент­ральною лімфодисекцією. Тричі була проведена інтраопераційна гістологічна діаг­ностика, в одному випадку мало місце розходження результатів, підтвердження ви­магало імуногістохімічного дослідження. Суттєвих відмінностей значення індексу щільності в залежності від віку і статі не спостерігалось.

Висновки

При значенні індексу щільності вузлів в межах 2,5 — 4,0 рак щитоподібної зало­зи вірогідний; малоймовірний при значенні менше за 2,5. При значенні індексу щільності понад 4,0 було діагностовано рак щитоподібної залози.

Метод еластографії — перспективний напрям передопераційної діагностики ут­ворень щитоподібної залози, про те необхідні подальші дослідження для оцінки йо­го інформативності.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

evkalipt Засіб допомагає в лікуванні грипу, гнильного або катарального бронхіту, трахеїту, хвороб дихальних...
білозір-болотнийДія: Серцево-судинні, заспокійливу, в'яжучу, сечогінну, кровоспинну, ранозагоювальну, застосовується при...
вишня-звичайнаДія: Апетитне, що покращує травлення, дієтичне, проносне, сечогінний, відхаркувальний, антисептичний,...