Достовірний факт

Якби довелося одружуватися повторно, то 80% чоловіків вибрали б власну дружину.

РОЛЬ ПРОТЕЇНІВ ЦИТОКЕРАТИН-19 ТА S100A13 В ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ КІСТОЗНОЇ ПАПІЛЯРНОЇ КАРЦИНОМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Дінець А. В., Мішалов В. Г., Пернемальм М., Храпач В. В., Сулік В. В., Захарцева О. І., Кєллін Г., Зеденіус Я., Ларссон К., Лехтю Я., Хooг A.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Каролінський інститут, м. Стокгольм, Швеція

Кістозний варіант папілярного раку щитоподібної залози (ПРЩ) — це патогістологічний варіант ПРЩ, що діагностується в 4—13% серед всіх ПРЩ. Передопе­раційна діагностика кістозного ПРЩ складна, оскільки при виконанні тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії (ТАПБ) часто отримують аспірат, що містить пе­реважно кістозну рідину і недостатню для інформативного цитологічного заключення кількість фолікулярних клітин.

Мета: визначити та верифікувати протеїни—кандидати в передопераційні діаг­ностичні маркери кістозного ПРЩ (S100A13, CK—19) за допомогою аналізу протеомного профілю кістозної рідини.

Було ідентифіковано 76 випадків кістозних новоутворень ЩЗ у пацієнтів яким проведено хірургічне лікування протягом 2011—2013 рр. у відділенні грудної та ен­докринної хірургії Каролінської Університетської Лікарні. Серед ідентифікованих випадків було 20 кістозних ПРЩ (досліджуванана група) та 56 доброякісних кіст (контрольна група). Матеріал для досліджень: аспірована з післяопераційного макропрепарату кістозна рідина та фіксована в формаліні та залита в парафіновий блок (ФФПБ) тканина всіх зразків. Клінічна інформація була отримана з заключень патогістологічного дослідження. Виконані експерименти: деплеція високо—насичених білків, ізобаричне мічення для відносного та абсолютного підрахунку (iTRAQ), високо—ефективна рідинна тандемна мас—спектрометрія (LCMS/MS), імуногістохімія (ІГХ), вестерн блот, ELISA. Результати з показником p< 0.05 вважались статистично достовірними.

Тотальну екстрафасціальну тиреоїдектомію виконано 86% пацієнтам з ПРЩ, в одному випадку була виконана гемітиреоїдектомія. Середній розмір ПРЩ був 3.2 см.

Дослідження протеому кістозної рідини здійснений за допомогою LCMS/MSмас—спектрометрії на 14 кістозних деплетованих зразках (7 ПРЩ + 7 доброякісних кіст). Аналіз даних LCMS/MSвиявив 1581 протеїнів в кістозній рідині, серед яких 841 містили мітки iTRAQв обох пулах. Протеїни з різними рівнями експресії були визначені між кістозним ПРЩ та доброякісними кістами за допомогою уніваріантного (41 протеїнів) та мультиваріантного (59 протеїнів) аналізів. Дослідження кісто­зної рідини в 14 зразках за допомогою вестерн блоту та ІГХ відповідних зразків ФФПБ тканини підтвердив достовірну ап—регуляцію цитокератин 19 (СК—19) та протеїну S100A13 в кістозному ПРЩ у порівнянні з доброякісними кістами ЩЗ (р < 0.01). Подальший аналіз експресії СК—19 та S100A13 в кістозній недеплетованій рідині зразків кістозного ПРЩ (n= 17) та доброякісних кіст (n= 55) за допомогою ELISAпідтвердив ап—регуляцію СК—19 та S100A13 в кістозному ПРЩ (p<0.05). Аналіз даних ELISAза допомогою методу ROCкривої показав, що точка—відсікання концентрації СК—19 при кістозому ПРЩ становить >55 нг/мл, демонструючи спе­цифічність та чутливість 82%; точка—відсікання концентрації S100A13 при кістозо­му ПРЩ становить >230 пг/мл, демонструючи специфічність 94%, але лише 35% чут­ливості.

Протеїни CK—19 та S100A13 є потенціними діагностичними маркерами кісто­зного варіанту ПРЩ, що можуть бути визначені додатково до рутинної ТАПБ.

Медичні статті завдяки:

Лікарські рослини

борова-маткаДія: Сечогінний і дезинфікуючий, застосовується для лікування гінекологічних захворювань запального...
дягель-лікарськийДія: Сечогінний, потогінний, відхаркувальний, шлунково-кишкова, тонізуючу, застосовується при...
багно-болотнийДія: Отогонное, відхаркувальну, протизапальну, ранозагоювальну, знеболюючу, заспокійливу,...